2019 05 05

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

200-osios kompozitoriaus S. Moniuškos gimimo metinės

Kompozitorius Stanislavas Moniuška. Lietuvos dailės muziejaus nuotrauka

Gegužės 5-ąją minime lenkų kompozitoriaus, dirigento Stanislavo Moniuškos (Stanisław Moniuszko, 1819 05 05–1872 06 04) – vieno ryškiausių romantizmo muzikos kūrėjų Europoje, dažnai gretinamo su Frédéricu Chopinu, 200-ąsias gimimo metines.

Žymiojo kompozitoriaus ir kultūros veikėjo, gimusio Baltarusijoje, gyvenusio ir dirbusio Lietuvoje bei Lenkijoje, 200-osios gimimo metinės Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos teikimu UNESCO Generalinės konferencijos įtrauktos į UNESCO 2019 metų minimų datų sąrašą. 

Moniuškų dvarelis Ubelėje. Wikipedia.org nuotrauka
Stanislavo Moniuškos parašas.

Būsimasis kompozitorius S. Moniuška gimė 1819 m. gegužės 5 d. Ubelės dvarelyje (jų yra ne vienas) prie Volmos upės, į pietryčius nuo Minsko. Dabar tai Volmos gyvenvietė, apimanti kelias senesnes. Kadangi S. Moniuškos tėvas buvo kelių Napoleono Bonaparto maršalų adjutantas, sūnus ne kartą girdėjo, kokias prisikėlimo viltis tai kartai kėlė Napoleono kariuomenė. Mažąjį berniuką auklėjo motina Elžbieta, kilusi iš Madžarskių šeimos. Ji buvo muzikali, apdovanota puikiu balsu. Nuoširdžiai mylėjo muziką, skambino klavikordu ir dažnai vakarais dainuodavo, o kai mažojo S. Moniuškos pirštukai kiek sutvirtėjo, pradėjo ir jį šiuo instrumentu mokyti muzikos pagrindų.

Stanislavo Moniuškos Trečiasis namų dainynas. Wikipedia.org nuotrauka

Vieno ryškiausių lenkų muzikos klasikų S. Moniuškos gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su Vilniumi. S. Moniuška 18 savo aktyvios kūrybos ir kultūrinės bei meninės veiklos metų praleido čia ir paliko ženklių pėdsakų Lietuvos kultūros istorijoje. Jis keletą metų vargonininkavo Šv. Jonų bažnyčioje, dirigavo Vilniaus miesto teatro orkestrui, privačiai mokė muzikos. Taip pat aktyviai dalyvavo Vilniaus muzikiniame gyvenime: būrė mėgėjų ansamblius, rengė koncertus, vadovavo paties įkurtai Šv. Cecilijos draugijai, rūpinosi natų leidyba.

Kompozitorius Stanislavas Moniuška. Ksawery Pillati piešinys
Stanislavo Moniuškos paminklas Vilniuje. Wikipedia.org nuotrauka
Stanislavo Moniuškos atminimo lenta Vilniuje, Vokiečių g. 26. Wikipedia.org nuotrauka
Vargonai Šv. Jonų bažnyčioje, kuriais grojo Stanislavas Moniuška. Wikipedia.org nuotrauka

Laisvalaikiu kompozitorius stengdavosi kuo daugiau pažinti Lietuvą ir jos žmones. Neatsisakydavo groti vargonėliais kaimo vestuvėse ar krikštynose, o kartais su giesmėmis padėdavo išlydėti anapilin mirusiuosius. S. Moniuška mėgdavo klausytis lietuvių liaudies dainų, kurias savo vaikams dainuodavo tėvai, taip pat jam patikdavo klaidžioti Vilniaus apylinkėmis. Kartu su sielininkais dažnai plaukdavo Nerimi ir Nemunu, net keletą savaičių yra plaukęs Žemaitijos upėmis.

Grįžęs iš vienos tokios kelionės, S. Moniuška pradėjo rašyti kantatą „Milda“, kurios turinys susietas su lietuvių mitologija. Tačiau svarbiausia, kad šis vienas ryškiausių lenkų romantinės muzikos kūrėjų Vilniuje sukūrė garsiausią savo operą „Halka“, kurios koncertinė premjera įvyko 1848 m. sausį miesto Rotušėje – dirigavo pats S. Moniuška. O vasarį ten pat opera pastatyta scenoje.

Taip pat Vilniuje S. Moniuška lietuviška tematika sukūrė kantatas „Milda“, „Nijolė“, „Namų dainyną“ (6 sąsiuvinius), 4 „Aušros Vartų litanijas“, sceninių kūrinių. 1849 m. Sankt Peterburge jo diriguojamos kantata „Milda“ ir fantastinė uvertiūra „Pasaka“ sulaukė palankių vertinimų.

Kompozitorius Stanislavas Moniuška. T. Maleszewskio fotografija (1865)
Stanislavo Moniuškos laidotuvių procesija birželio 7 d. Krokuvoje. Iš natūros piešė Henrykas Pillati. Wikipedia.org iliustracija
Stanislavo Moniuškos kapas Varšuvos Povonzkų kapinėse. Wikipedia.org nuotrauka

Gausiame S. Moniuškos kūrinių sąraše – operos, operetės, baletai, kantatos, baladės, mišios, uvertiūros, styginių kvartetai, taip pat polonezai, polkos, mazurkos ir kiti kūriniai fortepijonui, apie 300 dainų balsui ir fortepijonui. Jo muzika romantiška, lyriška, grindžiama lenkų ir lietuvių muzikinio folkloro ritmais, liaudies dainų intonacijomis.

„…tai, kas tautiška, regioniška, čionykštiška, tai, kas yra mūsų vaikiškų prisiminimų aidas, niekad nesiliaus patikti tame krašte gimusiems ir užaugusiems…“ (Stanislavas Moniuška)

Kompozitorius Stanislavas Moniuška. Adolphe’o Lafosse grafika
Kompozitorius Stanislavas Moniuška. Jano Mieszkowskio fotografija