2019 05 09

Kun. Ramūnas Mizgiris, OFM

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Jn 6, 44–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

unsplash.com nuotrauka

Jėzus kalbėjo miniai: 

„Niekas neateis pas mane, jei mane siuntęs Tėvas jo nepatrauks; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną. Pranašų parašyta: „Ir bus visi mokomi Dievo“.

Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, turi amžinąjį gyvenimą.

Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų“.

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.

Skaitiniai KV (236)

Apd 8, 26–40: Pilypas pakrikštija Etiopijos didžiūną

Ps 66, 8–9. 16–17. 20. P.: Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. / Aleliuja.


Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Tęsiasi žydų minios ir Jėzaus diskusija. Šiandien Jėzus sako, jog niekas niekada nėra matęs Dievo (Jn 6, 46). Žydams buvo uždrausta vaizduoti Dievo veidą.

Nė vienas paveikslas, nė viena skulptūra negali išreikšti Viešpaties veido. Net negalima paaiškinti Dievo. Niekas negali vietoj Dievo mokyti kitą: „Pranašų parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo“ (Jn 6, 45).

Tai svarbi nuoroda į Dievo savęs apreiškimą, į jo „sugebėjimą“ užkalbinti žmogų žmogaus lygmenyje, į Jėzaus Kristaus, „duonos, nužengusios iš dangaus“, dieviškumą.

Bernardinai.lt