2019 05 19

Mons. Kęstutis Latoža

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vaizdo homilija. Jėzaus testamentas ir palikimas

Mirus žmogui, paprastai yra skaitomas jo testamentas. Ar žinojote, kad ir Jėzus mums paliko savąjį? Jis yra skaitomas kaip tik dabar, Velykų laiku.

Jėzus paliko ne pinigų ar namų, o vienintelį dalyką: savo įsakymą, kurį vadina nauju. „Aš jums duodu naują įsakymą… Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“

Šiandien skaitomi Jėzaus žodžiai – tikras skandalas religijų istorijoje. Visos religijos turi įsakymų ir nuostatų, kuriais apibrėžia žmogaus santykį su Dievu. Žinome dešimt Dievo įsakymų, kurių trys pirmieji kalba apie žmogaus santykį su Dievu. Jėzus, kaip ir visi jo tautiečiai, taip pat daugybe įsakymų grindė savo egzistenciją, tačiau gyvenimo pabaigoje visus įsakymus sujungia į vienintelį. Jo radikalus naujumas tas, kad nemini Dievo, nėra siejamas su Dievu, ir šio fakto neįmanoma paaiškinti. Tai unikalus atvejis religijų istorijoje. Ko siekia Jėzus šiuo savo testamentu?

Homilijos autorius – kun. Kęstutis Latoža, Vilniaus šv. Teresės parapijos klebonas bei Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios rektorius.