2019 05 20

Kun. Nerijus Pipiras

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 14, 21–26 „Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“.

Judas – ne anas Iskarijotas – paklausė: „Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui?“

Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.

Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“.

Skaitiniai KV (259)

Apd 14, 5–18: Mes jums skelbiame, kad nuo šių tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą

Ps 115, 1–2. 3–4. 15–16. P.: Ne mums, o Viešpatie Dieve, – lai tavo vardui didi šlovė būna. / Aleliuja.


Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Ką reiškia pažinti Jėzų? Tai nėra vienkartinis, šiandien taip tarp mūsų paplitęs pažinimas. Negana, kad Jėzaus vardas puikuojasi mūsų draugų sąrašuose, negana, kad esame nusifotografavę, kaip priimame Komuniją. To tikrai neužtenka.

Žmogus, pažįstantis Jėzų, pirmiauia turi būti dėmesingas Jo žodžiui. O Jis juk kviečia mylėti. Atrodo tik tiek, tačiau be išlygų. Tuomet, kai savo gyvenimą matuojame Evangelijos žodžiu, kai jis nelieka tik girdėta teorija, priimame į savo gyvenimą, savo kasdienybę visą Švč. Trejybę. Ji tikrai ateina ne okupuoti gyvenimo, bet padaryti jį prasmingą. Čia ir glūdi atsakymas į klausimą, o ko turi šiuolaikinį pasaulį išmokyti tas Jėzaus pažadėtasis Globėjas, Šventoji Dvasia?

Pirmiausia matyti Sūnų ir Tėvą, jų klausyti. Evangelistas Jonas gana subtiliai daro perskyrą tarp Jėzaus mokinių ir likusio pasaulio. Negalima sakyti, kad tas likęs pasaulis kažkuo netikęs, sugedęs ar panašiai. Tiesiog Jėzaus mokiniuose reikia atpažinti tą Globėjo veikimą.

Taigi, ar tas Globėjas gali veikti per mus, formuodamas pasaulį, jo madas, nuotaikas ir tendencijas? Ar esame pasirengę priimti Šventąją Dvasią ir su Ja išvien veikti?

Globėjas nesąlygoja nieko neveikimo, mūsų darbų nedaro už mus. Anaiptol. Jis tiesiog atidaro pasaulio erdves, kad pasaulis pažintų Tėvą ir Sūnų. Todėl mes, šių laikų Jėzaus mokiniai, turime būti pasiruošę priimti Kristaus apreikštąją tiesą, patį Kristų kaip asmenį, kad, pažinę Jį, autentišką ir vienintelį, liudytume šios žemės periferijoms.

Bernardinai.lt