2019 05 26

Kun. Arūnas Peškaitis, OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio homilija. Kaip randasi tobula vienybė

Jėzus šiandien kalba apie vienybę. Ji yra viena iš sunkiausiai perprantamų tikrovių. Ne vienas totalitarinis režimas mėgino ją kurti, siūlydamas savo priemonių ir receptų.

Mūsų patirtyje dažnai tai reiškia priklausymą institucijai, paklusimą vienam centrui. O apie ką kalba Jėzus? Ką jam reiškia būti viena?

Įsiklausykime į žodžių skambesį: vienybė, vienatvė, vienuma, vienovė. Jie tarsi leidžia nujausti, kad vienybė neįmanoma be vieno, tai yra unikalaus, asmens. Jėzus unikalus savo kryžiumi – vienuma, kurioje patyrė Tėvo apleidimą. Kaip Jo patirtis užkalbina mus šiandien?

Kun. Arūnas Peškaitis, Vilniaus Bernardinų parapijos vikaras, Vilniaus šv. Juozapo seminarijos dėstytojas, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kapelionas.