2019 05 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kun. Antanas Saulaitis SJ švenčia 80-metį

Evgenios Levin nuotrauka

Gegužės 28 d. 80-ąjį jubiliejų švenčia jėzuitas kunigas, misionierius, skautas, pedagogas Antanas Saulaitis SJ. Kviečiame jo paties žodžiais trumpai prisiminti kelis t. Saulaičio gyvenimo etapus.

Paauglys

Paauglystėje išmokau meilę parodyti neprašytas – apkabinti, pabučiuoti, dovanėlę ar patarnavimą sugalvoti nieko nelaukiant, dar nesusipešus ar tarp susikirtimų.

Kunigas

Apie kunigystę seniai galvojau, tikrai nežinau, kodėl ar kaip. Pradinėje lankydavosi įvairių vienuolijų kunigai, mokykla padrąsindavo besidominčius kunigyste ar vienuolyste. Kai apsisprendžiau stoti į jėzuitus ketvirto kurso pradžioje, mano kambario draugas vos neapalpo sužinojęs. Į tokią bendruomeninę tarnystę krypti daug padėjo skautai ir savanoriškos tarnybos universitete. 

Gamtos mylėtojas

Kai dar buvau žmogus, labiausiai domėjausi augalais. Manau, būčiau augmenijos patologas ar miškininkas. Mano pavardė ne pusbrolio Vilko, bet vis vien į mišką žiūriu. Stovyklose nuo paauglystės mokydavausi ir kitus mokiau pažinti gamtą, vaistažoles, valgomus augalus, žvaigždes…

Mokytojas

Kažkaip vis jausdavau ar galvodavau apie mokytojavimą. Mūsų motina – mokytoja, tėvelis – skautų vadovas auklėtojas, sesuo – pirmos rūšies mokytoja, dėstytoja ir auklėtoja.

Misionierius

Kitoje kultūroje reikia išmokti kitaip galvoti, kalbėti, jausti. Prieš išvykstant reikia mokytis kalbų, istorijos, kultūros. Taip pat ir amatų, kurie svarbūs tuose kraštuose. Svarbu pastebėti, ką reiškia šie dalykai. Parodos Misijų stotelės“ plakate pavaizduota Šv. Kotryna, laikanti vėžlį. Tai reiškia, kad Dievas iš pradžių sutvėrė pasaulį. Aplink buvo vanduo, ir nebuvo kur supilti žemę. Tuomet vėžlys pasisiūlė, o iš jo nugaros išaugo eglutė. Kai tą žinai, paveiksliukas įgyja kitą reikšmę.

Ganytojas

Žmogaus troškimai visada lieka tie patys: kad ir kokie būtų laikai ar žmonės – džiunglėse ar didmiesty. Žmogus nori būti mylimas ir mylėti, nori būti gerbiamas, oriai gyventi, būti saugioje vietoje – ypač savo vaikus saugiomis sąlygomis auginti.

T. A. Saulaičio mintys iš:
Kun. A. Saulaitis. „Paauglystėje išmokau parodyti meilę neprašytas“
Antanas Saulaitis SJ: Viliuosi, kad žmonės pajus Bažnyčią įvairiose šalyse
Kun. A. Saulaitis SJ apie evangelizacija: „Žmonių troškimai lieka tie patys“