2019 05 31

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Popiežius atvyko į Rumuniją

EPA nuotrauka

Penktadienio rytą, keletą minučių po 11 val. vietos laiku, iš Romos atskridęs italų aviakompanijos Alitalia lėktuvas su popiežiumi, oficialia delegacija ir kartu skridusiais žurnalistais pasiekė Bukarešto oro uostą. Prasidėjo Šventojo Tėvo apaštališkasis vizitas Rumunijoje.

Pirmosios dienos programoje: susitikimas su Rumunijos prezidentu, vyriausybės ir pilietinės visuomenės atstovais prezidentūroje; vizitas Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchate, susitikimas su patriarchu ir sinodo nariais, apsilankymas ir malda prie statomos naujos Bukarešto ortodoksų katedros, Mišios Bukarešto katalikų katedroje.

EPA nuotrauka

Į Rumuniją atvykusį popiežių Pranciškų Bukarešto oro uoste pasitiko prezidentas Klaus Werner Iohannis, katalikų vyskupai, tautiniais drabužiais pasipuošę vaikai. Po neformalaus pasisveikinimo oro uoste, oficialios sutiktuvės su valstybiniais himnais ir išrikiuota garbės sargyba buvo surengtos Rumunijos prezidentūros – Bukarešto Cotroceni rūmų kieme.

Kreipdamasis į Rumunijos valdžios ir visuomenės atstovus popiežius pirmiausia paminėjo savo pirmtako – šv. Jono Pauliaus II apsilankymą Rumunijoje prieš 20 metų, kai Rumunija buvo dar neseniai nusikračiusi komunistų režimo. Dabar Rumunija priklauso Europos Sąjungai, o šį pusmetį pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai.

Praėjo trys dešimtmečiai nuo to meto, kai Rumunija išsivadavo iš režimo, kuris buvo suvaržęs piliečių ir tikinčiųjų laisvę, šalį izoliavęs nuo kitų Europos kraštų, įvaręs į ekonominę stagnaciją, užsmaugęs žmonių kūrybingumą. Rumunija daug nuveikė kurdama demokratiją ir politinį bei socialinį pliuralizmą, pripažindama religijos laisvę, sugrįždama į tarptautinės bendruomenės gyvenimą. „Drąsinu jus tęsti darbą, konsoliduoti struktūras ir institucijas, kurios turi ne tik patenkinti piliečių lūkesčius, bet turi stimuliuoti ir sudaryti sąlygas, kad galėtų pasireikšti visas jūsų tautos turimų sugebėjimų potencialas“, – sakė popiežius.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka