Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekminių išvakarėse – maldos į Šventąją Dvasią

„O Dvasia, Viešpatie, nuženk: Maldynėlis“, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019

„Kiekvieną kartą, kai pradedame melstis Jėzui, į maldos kelią mus nukreipia Šventoji Dvasia savo išankstine malone. Kadangi Ji moko melstis, mums primindama Kristų, tai argi neturime melstis Jai pačiai? Dėl to Bažnyčia mus ragina kasdien kreiptis į Šventąją Dvasią, ypač pradedant ir baigiant kiekvieną svarbų darbą. Jei nereikėtų garbinti Šventosios Dvasios, tai kaip Ji mane sudievintų per Krikštą? O jeigu Ją garbinti reikia, tai argi Ji neturi būti garbinama ypatingai?“ – teigiama Katalikų Bažnyčios Katekizme.

Tam kasdieniam kreipimuisi į Šventąją dvasią, Jos garbinimui ir skirtas maldynėlis „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Jame rasite litaniją, devyndienį prieš Sekmines ir devyndienį, skirtą kalbėti ištisus metus, maldą septynioms Šventosios Dvasios dovanoms išmelsti, pasiaukojimą Šventajai Dvasiai, maldą prašant vidinio perkeitimo, maldą prašant meilės dovanos, šventųjų maldas ir kt.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.