2019 06 02

Kun. Petras Strocenas OFMConv

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio homilija. „Aba, Tėve“

Paskutinį kartą Alyvų sode Jėzus su mokiniais lankėsi prieš pat tragiškus kančios ir mirties įvykius. Kaip rašo evangelistas, tada buvo naktis.

Praėjus 40 dienų po Prisikėlimo čia Mokytojas vėl atsiveda savo bičiulius. Šįkart tam, kad šie pamatytų jį kaip tikrą Dievą. Kad išsiųstų juos į pasaulį, pasakoti apie didelę Dievo meilę ir gailestingumą, kuriuos visu savo gyvenimu Jėzus apreiškė.

Jėzus žengia į dangų. Ši šventė liudija didžiulę Kristaus meilę mums: dėl mūsų jis tapo žmogumi, o dabar mus iškelia iki dangaus. Esame pakviesti būti kartu su juo: tiek čia žemėje, tiek paskui – danguje. Garbė ir laimė, kurias buvome praradę, mums yra sugrąžintos. Mus, nuodėmingus, sužeistus žmones, Jėzus atneša į Dangų ir pristato dangiškajam Tėvui.

Verta Tėvui dėkoti už Kristų, mūsų išganytoją. Lai maldos kreipinys „Aba, Tėve“ iš mūsų širdies lai krenta tiesiai į Dievo širdį.

Sekmadienio homilijos autorius – kun. Petras Strocenas OFMConv, tarnaujantis Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero parapijoje.