Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Taizè bendruomenės prioro laiškas dėl išnaudojimų

Brolis Alois. Vatican news nuotrauka

Birželio 3 dieną Taizé bendruomenės vyresnysis brolis Aloyzas Prancūzijos teisėsaugai perdavė informaciją apie penkis nepilnamečių išnaudojimų atvejus, kurie susiję su trimis šios bendruomenės broliais. Šie epizodai, anot aukų, įvyko 1960 – 1990 metų laikotarpiu, du iš trijų juose minimų bendruomenės narių yra mirę prieš keliolika metų. Galima pridurti, kad pačios aukos nebuvo linkusios kreiptis į teisėsaugą, jos labiausiai norėjo būti išgirstos. Tačiau vykdant tiek Prancūzijos įstatymo reikalavimus, tiek Katalikų Bažnyčios nulinės tolerancijos išnaudojimams ir visiško skaidrumo siekį, brolis Aloyzas perdavė gautą informaciją teisėsaugai, taip pat paskelbė viešą kreipimąsi, kuris integraliai pateikiamas bendruomenės puslapyje.

„Visuomenei ir Bažnyčiai bandant atskleisti seksualinio išnaudojimo ir prievartos atvejus, ypač nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų atžvilgiu, aš ir mūsų bendruomenės broliai nusprendėme, jog mes taip pat negalime tylėti. Jau daugelį dešimtmečių pas mus į Taizé kiekvieną savaitę plūsta tūkstančiai jaunų ir ne tokių jaunų žmonių ne tik iš Europos, bet ir iš viso pasaulio.

Suprasdami savo atsakomybę ir jaunų žmonių, jų šeimos narių ir grupių vadovų mums rodomą pasitikėjimą, mes visuomet stengėmės, jog jiems būtų užtikrinamos geriausios įmanomos sąlygos, gerbiant kiekvieno asmens įsitikinimus ir skiriant ypatingą dėmesį saugumo reikalavimų ir asmens neliečiamumo principų laikymuisi.

Tačiau yra pasitaikę atvejų, kai susitikimų dalyvių atžvilgiu arba tarp jų buvo pažeistas asmens neliečiamumo principas. Išgirdę apie tai, mes išklausome nukentėjusiųjų ir informuojame atsakingas teisėsaugos ir bažnytines institucijas.

Be visų kitų priemonių, mūsų svetainėje nuo 2010 m. paskelbtas asmenų apsaugai skirtas puslapis, taip pat ir el. pašto adresas, kuriuo galima pranešti apie nusikaltimus. Pačiame Taizé paskirtas brolis ir kiti bendruomenei nepriklausantys asmenys, atsakingi už seksualinę prievartą ar kitokio pobūdžio smurtą patyrusio asmens išklausymą, ypač jei nukentėjęs asmuo yra nepilnametis. Apie asmens apsaugą informuojami visi į susitikimus atvykę dalyviai.

Šiandien kalbu todėl, kad su dideliu liūdesiu sužinojau, jog mūsų broliai taip pat yra su tuo susiję, ir nors tai seni atvejai, mūsų bendruomenė mano, jog reikia apie tai pasakyti. Iš viso buvo penki seksualinės prievartos prieš nepilnamečius atvejai, kuriuos nuo praėjusiojo amžiaus 6-ojo iki 9-tojo dešimtmečio įvykdė trys skirtingi broliai, iš kurių du jau mirę daugiau nei prieš penkiolika metų.

Kai man buvo pranešta apie šiuos kaltinimus, svarbiausia buvo kartu su kitais broliais išklausyti nukentėjusiųjų besąlygiškai priimant jų žodžius, išgirsti apie jų kančias ir juos paremti taip kaip galime geriausiai.

Laimei, pastaraisiais metais tiek visuomenė, tiek Bažnyčia skiria labai daug dėmesio gilinant suvokimą apie asmens neliečiamumo pažeidimo sunkumą. Tai taip pat atspindėta Prancūzijos teisėje, pagal kurią privaloma pranešti apie kiekvieną atvejį neatsižvelgiant į tai, kada buvo įvykdyti veiksmai.

Tęsdami savo darbą tiesai išsiaiškinti ir prieš tai pakalbėję su nukentėjusiaisiais, apie šiuos penkis atvejus pranešėme prokurorui.

Pripažįstame, kad šie praeityje mūsų brolių įvykdyti prievartos atvejai taip pat yra mūsų istorijos dalis. Šios informacijos atskleidimas yra mūsų darbo išsiaiškinant tiesą dalis, kuris jau prasidėjo išklausius aukas, dar ir šiandien mūsų visos mintys yra skiriamos jiems; sužinoję, ką jie patyrė ir iškentėjo, jaučiame gėdą ir gilų liūdesį. Gali būti, kad šiuo pareiškimu bus paskatinti prabilti ir kiti galimai nukentėjusieji. Mes juos išklausysime ir eisime kartu su jais, ką jie bepasirinktų.

Esame įsitikinę, kad tik išryškindami šiuos veiksmus, padedant bendruomenei nepriklausantiems asmenims, galėsime veiksmingai apsaugoti visus tuos, kurie mums rodo pasitikėjimą, atvykdami į Taizé. Šiandien kalbu vardan nukentėjusiųjų, jų artimųjų ir visų tų, kurie Taizé ieško pasitikėjimo, saugumo ir tiesos erdvės.“

Brolis Alois

Apie bet kokį, seną ar naują agresijos prieš nepilnametį ar suaugusį asmenį atvejį, kurį įvykdė savo moraline viršenybe piktnaudžiaujantis brolis ar bet kuris kitas asmuo, gali būti pranešta šiuo el. pašto adresu: [email protected], taip pat nukentėjusiųjų asociacijai arba Taizé tinklalapyje nurodytoms nacionalinėms pagalbos linijoms.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?