2019 06 09

Kun. Saulius Bužauskas

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) Jn 20, 19–23 „Imkite Šventąją Dvasią“

   Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
       O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

 

Skaitiniai ABC (203) arba KV (308, 312)

Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti

Ps 104, 1ab. 24ac. 29bc–30. 31. 34. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja.

Rom 8, 8–17: Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai

   arba 1 Kor 12, 3b–7. 12–13: Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną

▲ Sekvencija: Dvasia, Viešpatie, ateik…

† Jn 14, 15–16. 23b–26: Šventoji Dvasia išmokys jus visko

   arba † Jn 20, 19–23: Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite Šventąją Dvasią


Sekminių homilijos autorius – kun. Saulius Bužauskas