2019 06 14

Kun. Jacek Paszenda, SDB

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 5, 27–32 „Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“

Jėzus bylojo savo mokiniams.
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi.
Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą“.
„Taip pat buvo pasakyta: Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, – jei ne ištvirkavimo atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda – svetimauja“.

Skaitiniai E1 (143)

2 Kor 4, 7–15: Tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis

Ps 116, 10–11. 15–16. 17–18. P.: Viešpačiui padėkos auką aukosiu.


Komentaro autorius – kun. Jacekas Paszenda SDB

Jei šiandien Jėzus pakartotų šiuos žodžius, susilauktų daug pasipriešinimo. Visi – kairieji, liberalai, ‘modernūs’, ‘šiuolaikiniai’ žmonės ne tik protestuotų, bet Jį išjuoktų, išniekintų ir apdovanotų visokiais epitetais, iš kurių ‘atsilikėlis’ ar ‘viduramžiškas’ būtų dar labai švelnūs pasakymai. Pagal šiuolaikišką madą ‘pažangus’ yra tas, kuris gyvena be santuokos ir kuris keičia savo ‘antrąją pusę’ kaip batus. Netrūksta ‘apsišvietusių’ žmonių nuomonės, kad palaidas gyvenimas, net ir pornografija bei geidulingi žvilgsniai ne vien į moterį yra normalus dalykas.

Manau, kad Jėzus dar stipriau pakartotų savo žodžius ir dar garsiau. Jis mums pakartotų, kad su paleistuvyste, pradedant nuo pornografijos, nuo geidulio iki nuodėmės, ir galiausiai iki skyrybų – reikia labai ryžtingai kovoti. Ir be jokio ‘mandagumo’. Netgi iki akies išlupimo ar rankos nukirtimo. Žiauru! Jėzus nenorėjo mūsų suluošintų (kas žino, kiek sveikų vaikščiotų gatvėmis…), bet norėjo mums pasakyti, kaip konkrečiai ir ryžtingai reikia kovoti su nuodėme prieš šeštąjį ir devintąjį Dievo Įsakymus. Norėjo pasakyti, kaip tai svarbu.

Šiandien reikėtų priminti, kaip svarbu ugdyti dorą ir pagarbą kitam. Reikėtų rodyti skaisčios meilės ir pasiaukojimo grožį, kad meilė nebūtų sutapatinama su fiziniu malonumu ar su aistra. Užuot svarsčius, ar galima atleisti žmoną ar vyrą, ar galima dar kartą tuoktis ir kodėl Bažnyčia tai drausdama yra tokia ‘nežmogiška’, verčiau derėtų daugiau laiko skirti geram pasiruošimui santuokai, sutuoktinių palydėjimui santuokos gyvenime, padedant jiems augti tikėjimu ir stiprinti tarpusavio ryšį bei meilę.

Jėzau, kuris tiek daug iš mūsų reikalauji, padėk mums visiems – ir besiruošiantiems santuokai, ir sutuoktiniams, ir jaunimui bei jo auklėtojams, ir mūsų dvasiniams vadams bei atsakingiems už valstybę – mums visiems suteik tikros Meilės malonę.

Bernardinai.lt