2019 06 15

Kun. Jacek Paszenda, SDB

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 5, 33–37 „O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: ‘Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas’. O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galva, nes tu negali nė vienintelio plauko padaryti, kad jis būtų baltas ar juodas.
Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo“.

Skaitiniai E1 (145)

2 Kor 5, 14–21: Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme

Ps 103, 1–2. 3–4. 8–9. 11–12. P.: Viešpats – švelnus, maloningas.


Komentaro autorius – kun. Jacekas Paszenda SDB

Taip dažniai norisi prisiekti ir taip patvirtinti, kad sakome tiesą. Ypač kai esame savo artimųjų ar brolių šmeižiami. Taip norėtųsi pelnyti pasitikėjimą įvairiuose reikaluose ar santykiuose su kitais. Juk paprastai priesaika – tai turbūt aukščiausio lygio savo patikimumo patvirtinimas. Taigi, daugiau negu pažadas! 

O Jėzus mums sako – neprisiekite! Ir Jo argumentas tikras. Kuo gi galėtume garantuoti savo priesaiką? Kas yra mano, ką turiu tokio, ką galėčiau palikti lyg garantą, lyg mano priesaikos užstatą? Nes jei prisiekęs savo galva, pažado neištesėsiu, turėčiau ją prarasti…

Neprisėkite nei dangumi… Nei žeme, nei savo galva… Tai ką daryti? Kaip pasielgti? Kaip atgauti ar įgyti pasitikėjimą? Ar būtinai reikia prisiekinėti? Jėzus duoda labai paprastą, bet katu ir ne visada lengvą patarimą: verčiau sakykite ‘Taip, jei taip, ‘Ne’ jei, ne…

Pasitikėjimą įgysime, jei visada teisingai elgsimės, užuot veidmainiavę. Aišku, į tai veda ilgas kelias. O jei tavo artimui trūksta geros valios ar proto tai pamatyti ir suprasti, norėti tiesos, kas iš to? Tada ir tavo priesaika nepadės.

Taigi, mano broliai ir bendrabroliai. Nekovosiu su jūsų šmeižtais, bet ir toliau sieksiu sakyti ‘Taip, jei taip, ‘Ne’ jei, ne. Toliau sieksiu daryti gera ir melstis už jus. Toliau sieksiu gyventi tiesoje, žinodamas, kad ne jūs, bet Dievas yra teisingas teisėjas ir Jis žino, kokia yra tiesa. Tegu Dievas jus laimina!

Bernardinai.lt