Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2019 06 24

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Kaune – bronziniuose batuose sustabdyti pal. T. Matulionio žingsniai

„7 Kauno dienos“ nuotrauka

Šalia nauju rūbu pasipuošusios Benediktinių vienuolyno ansamblio tvoros Kaune, ant laiptų, vedančių „angelų vartų“ link, atsirado akcentas, skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimui. Tai naujausias programoje „Kauno akcentai“ įgyvendintas darbas – „Pasivaikščiojimas palaimintojo batais“. Pal. T. Matulionio, kuris gyvendamas šiame vienuolyne nuveikė didžių darbų, žingsnius čia sustabdė skulptūra – bronziniai palaimintojo batai, kuriuos kiekvienas kviečiamas „pasimatuoti“.

Mamos ir sūnaus sumanymas

Projekto idėjos autorius – Nojus Kiznis, tuo metu buvęs Jono Jablonskio gimnazijos abiturientas, dabar – Vilniaus universiteto Kultūros istorijos pirmo kurso studentas. Kadangi laimėjus konkursą „Kauno akcentai“ sūnus tarnavo Lietuvos kariuomenėje savanoriu, įgyvendinant projektą talkino mama Edita Grudzinskaitė.

„Gyvename vienuolyno kaimynystėje. Šventoriuje lakstė ir mūsų vaikai, kas rytą pro langą matome unikalų aštuoniabriaunį Šv. Mikalojaus bažnyčios bokšto kryžių, žolę pjaunančias seseris, žinome vienuolyno istoriją ir seserų rūpesčius, taip pat ir šią unikalią asmenybę – seserų benediktinių numylėtinį kapelioną“, – sakė E. Grudzinskaitė.

„7 Kauno dienos“ nuotrauka

Ieškota originalios idėjos

„Kai įamžinami miestui nusipelnę žmonės, įprasta matyti natūralistines formas: žmogaus siluetą su jam būdingais bruožais ir atributais. Norėjosi surasti formą, kuri būtų pagarbi, bet drauge žaisminga ir „funkcionali“. Skulptūra „batai“ ant laiptų įkomponuota taip, kad sukeltų judesio asociaciją, tarsi šviesaus atminimo asmenybė liptų laipteliais žemyn. Juos galima apsiauti ir pasimatuoti“, – sakė Nojus Kiznis.

Kviečia pažinti T. Matulionį

Projekto įgyvendintojai neturėjo meninių ambicijų. Pasirinktas originalus Pal. T. Matulionio batų, kuriuos jis nešiojo grįžęs iš lagerio, modelis. „Tiesiog norisi dalintis geromis emocijomis, juk Kaunas – dalinasi jausmais. Tikiuosi, kad net ir jaunimui, kuriam šventųjų gyvenimai yra kažkas iš kitos planetos, pasivaikščiojimas suteiks šviesių emocijų ir galbūt net sužadins norą pasmalsauti apie palaimintojo gyvenimą ar užsukti į šalia esančią bažnyčią“, – sakė N. Kiznis.

Beje, Šv. Mikalojaus bažnyčioje į kairįjį altorių tarsi į namus sugrįžo pal.Teofiliaus relikvija. Bažnyčia atidaryta iki vakaro, tad galima užsukti į vidų ją apžiūrėti ar pasimelsti.

„7 Kauno dienos“ nuotrauka

Rėmė vargšus ir gelbėjo žydus

1936–1943 metais gyvendamas Benediktinių vienuolyne, Teofilius spėjo daug nuveikti, kad šventovė taptų mėgstamiausia visame Kaune, uoliai lankoma įvairaus luomo, amžiaus ir profesijos žmonių.

Vyskupas buvo be galo pamaldus, nepaprastai kuklus, labai geros širdies. Kaliniams jis siųsdavo maisto, šelpdavo pinigais visus elgetas, kurie tik į jį kreipdavosi.

Seserys kartu su kapelionu gelbėjo žydų vaikus iš pirmojo geto teritorijos, kuri iš vienuolyno palėpės matoma kaip ant delno. Juos slėpdavo vienuolyne, o galiausiai susukti kailiuose mažieji buvo gabenami į Čiobiškio vaikų namus.

„7 Kauno dienos“ nuotrauka

Išsiskyrė nesuvokiama drąsa

Pal. T. Matulionis pabuvojo apie 11-oje kalėjimų, kuriuose praleido 16 metų, 4 kartus buvo teistas, tardytas, muštas, nuodytas, badavęs, sunkiai dirbęs, sėdėjęs karceryje, 4 metus gyvenęs tremtyje, atlaikęs kratas ir šmeižtus, galiausiai netekęs sveikatos.

Teofiliaus Matulionio asmenybė yra visiška priešingybė šiuolaikinio pasaulio standartams. Ji liudija, kad kuklus, gyvenimo iššūkių alinamas, išoriškai žvelgiant, vien pralaimėjimus patiriantis žmogus gali spinduliuoti vidinę jėgą.

„7 Kauno dienos“ informacija