Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2019 07 09

Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 9, 32–38 „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Jėzui atvedė demono apsėstą nebylį. Išvarius demoną, nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė: „Dar niekad Izraelyje nėra buvę tokių dalykų“. 
    O fariziejai kalbėjo: „Jis išvaro velnius su jų valdovo pagalba“. 
    Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negales. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avys be piemens. 
    Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“. 

Skaitiniai E1 (195)

Pr 32, 23–32: Tu vadinsies Izraelis, nes stiprų parodei save prieš Dievą

Ps 17, 1. 2–3. 6–7 8. 15. P.: Gyvendamas teisiai, tavo, Viešpatie, veidą regėsiu.


Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Kaip praturtina mus kasdienis Dievo Žodis Mišiose: šiandien girdime apie mistinį patyrimą, sumišimą, pasitikėjimą ir misiją. Kiekvienas mūsų vienu ar kitu metu savo gyvenime patiriame tokių emocijų. Tamsiomis savo būties valandomis grumiamės su Dievu, deramės, pažadame vildamiesi Jo palaiminimo. Kai mums tamsu, suvokiame, koks artimas yra Dievas, Jis visuomet šalia, tereikia gręžtis į Jį malda, kreiptis tikėjimu. Nuostabus aklojo pavyzdys: jis pasitiki, kad Jėzus gali atverti jam akis. Ir taip įvyksta.

Ar mūsų tikėjimas pastovus ir tvirtas gerais ir blogais laikais? Ar dažnai kreipiamės į Jėzų, į Dievą prašydami pagalbos kasdieniame gyvenime?

Jokūbas gavo naują vardą – Izraelis – ir misiją. Krikštu mums taip pat suteikiamas naujas vardas ir misija: liudyti Jėzų savo gyvenimu, kaip kad izraelitai liudijo juos saugančią Dievo meilę. Šiandienėje Evangelijos ištraukoje regime, kaip Jėzus gaili žmonių – ar mes atjaučiame sutiktus varguolius, ligonius, benamius? Kai negalime jų paremti, ar atmename savo maldoje? Ar pasitinkame juos su Jėzaus nusiteikimu? Tokia yra Bažnyčios ir mūsų misija šiame pasaulyje: skleisti meilę savuoju rūpesčiu dėl žmonių. Kiekviename žmoguje sutinkame Jėzų.

Prašykime Dievą malonės būti dėmesingiems Jo artumui kasdienybėje ir tuo dalintis su kitais, kad ir jie patirtų Dievo meilę bei gerumą.

Bernardinai.lt

Kas yra „bernardinai“?

Arba, kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.