2019 07 09

bernardinai.lt

Bendrakeleiviai

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Neformalios teologijos studijos įvairaus amžiaus ir patirties žmonėms

Cathopic.com nuotrauka

Neformalias teologijos studijas „Įvadas į Senąjį ir Naująjį Testamentą“ sudaro šešių dienų paskaitų ir seminarų ciklas. Jis sistemiškai supažindins su abiem krikščionių Biblijos dalimis – Senuoju ir Naujuoju Testamentu. Paskaitų ir seminarų metu bus nagrinėjamos šios temos:

– Bendrojo pobūdžio klausimai apie abiejų Šventojo Rašto dalių sandarą, formavimąsi bei literatūrinius dėsningumus;
– Įvadinės žinios apie Senojo ir Naujojo Testamentų literatūrinius-teologinius kompleksus. Išsamesnė Dievo ir žmogaus santykio analizė kai kurių kompleksų knygose;
– Kai kurių esminių biblinės teologijos tematikų išryškinimas bei aptarimas (kūrimo, pažado, tikėjimo, egzodo, įstatymo etc.).

Biblinę dramą bus siekiama aprėpti kaip visumą, t. y. Senąjį Testamentą suvokti kaip pažadą, Naująjį Testamentą – kaip jo išsipildymą.

Lektorė – biblistė dr. Ingrida Gudauskienė. Biblistikos moksluose ji specializavosi ir mokslo laipsnį įgijo Popiežiškajame Grigaliaus Universitete Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, dirba mokslinį darbą.

Trukmė: 40 val., 6 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai.

Laikas: liepos 28 d.– rugpjūčio 2 d. (atvykimas 28 d. 9.30 val., išvykimas 2 d. 15 val.).

Kaina: 290 eur (paskaitos, maitinimas, apgyvendinimas).

Šis seminaras yra programos „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“ dalis (išsamiau apie visą programą.

Dalyvauti galima ir atskiruose seminaruose.

Dalyviai gaus Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus.

Išsamesnė informacija: www.bendrakeleiviai.lt, tel.: (8615) 96804, (8611) 16801.

Registracija: https://forms.gle/RWLbrPxT53ysZSNLA.

Organizatoriai: Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, VDU Katalikų teologijos fakultetas