2019 07 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Penkios pal. J. H. Newmano citatos apie dvasinį gyvenimą

Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse iliustracija

Spalio 13 d. Romoje bus kanonizuotas britų kardinolas Johnas Henry Newmanas (1801–1890). Ieškodamas kaip reformuoti anglikonybę iš vidaus, šis anglikonų kunigas atsivertė į katalikybę. Jis buvo subtilus mąstytojas, teologas, paveikęs daugelį katalikų intelektualų kartų. Daug dėmesio Newmanas skyrė tikėjimo ir proto santykiui, todėl nekeista, kad tarp jo gerbėjų yra ir popiežius emeritas Benediktas XVI, paskelbęs jį palaimintuoju 2010 m. Birmingeme, kurio oratorijoje kardinolas praleido paskutinius gyvenimo metus.

„Apibrėžta tarnystė, kuriai palaimintasis Johnas Henry buvo pašauktas, reikalavo savo aštrų intelektą ir produktyvią plunksną panaudoti spręsti daugybę neatidėliotinų „kasdienių dalykų“. Jo įžvalgos apie tikėjimo ir proto santykį, apie apreikštosios religijos gyvybiškai svarbų vaidmenį civilizuotoje visuomenėje ir apie gerai pagrįsto ir plataus požiūrio į auklėjimą poreikį ne tik buvo labai reikšmingos Viktorijos Anglijai, bet ir šiandien įkvepia ir apšviečia daugybę žmonių pasaulyje. Ypač norėčiau pabrėžti jo požiūrį į auklėjimą, tiek daug prisidėjusį prie atsiradimo etoso, kuris ir šiandien tebėra katalikiškųjų mokyklų ir kolegijų varomoji jėga. Tvirtai nusistatęs prieš redukcinę ar utilitarinę prieigą, jis siekė auklėjamosios aplinkos, kur derėtų intelektinis lavinimas, moralinė drausmė ir religinis įsipareigojimas“, – 2010 m. kalbėjo popiežius Benediktas XVI.

Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka

„Išmok padaryti savo dalį, o visa kita palikti Dievui.“

Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka

„Augimas – vienintelis gyvenimo įrodymas.“ 

Kard. Newmano herbas. Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka

„Galime tikėti, ką pasirinkę. Už tai, ką pasirinkome, esame atsakingi.“

Kard. Newmano rožinis. Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka

„Malda dvasiniam gyvenimui yra kaip širdies plakimas ar kvėpavimas kūno gyvenimui.“ 

Newmano darbo stalas. Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka

„Gyvenimas praeina, turtai nuskrenda (aliuzija į Pat 23,5 – red. past.), populiarumas nepastovus, pojūčiai silpsta, pasaulis keičiasi. Tik Vienintelis yra mums tikras, tik Vienintelis gali mums būti viskuo, tik Vienintelis gali patenkinti mūsų reikmes.“

Newmano darbo kambarys ir privati koplyčia. Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka

Privati Newmano biblioteka. Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka

Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka

Katalikų Bažnyčios Anglijoje ir Velse nuotrauka