2019 08 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Šv. Maksimilijono Kolbės misijos nesustabdė net Aušvicas

Šv. Maksimilijonas Kolbe su su broliais kunigais. Catholiccompany.com nuotrauka

Kas jis šv. Maksimilijonas Kolbė? Jis turi daug titulų: labdarybės kankinys, šventasis iš Aušvico, Nekaltosios riterijos įkūrėjas, Marijos apaštalas, šventasis XX a. globėjas. Tačiau prieš tai jis buvo tik Rajmundas Kolbė, gimęs 1894 m. neturtingų lenkų valstiečių šeimoje. Iš pradžių veikiausiai niekas nebūtų atspėjęs, kad jis galiausiai taps didžiu šventuoju. Tiesą sakant, vieną dieną jo motina taip suirzo dėl sūnaus elgesio, kad piktai sušuko: „Rajmundai, kas iš tavęs bus?“ Tai sukrėtė berniuką iki sielos gelmių. Apimtas sielvarto, jis nedelsdamas kreipėsi į Dievo Motiną ir paklausė: „Kas iš manęs bus?“ Nuėjęs į bažnyčią pakartojo tą patį klausimą. Būsimas šventasis papasakojo, kas nutiko toliau:

„Dievo Motina pasirodė man, laikydama rankose dvi karūnas: baltą ir raudoną. Ji pažvelgė į mane su meile ir pklausė, ar nori jas gauti. Balta karūna reiškė, kad išsaugosiu skaistybę, o raudona – kad tapsiu kankiniu. Atsakiau, kad noriu. Tada Mergelė Marija švelnuiai į mane pasižiūrėjo ir dingo.“

(…)

Galbūt dėl įgimtos energijos ir aistros šv. Kolbė jautė ypač striprų troškimą paaukoti save nepaprastai misijai. (…) Didžioji šv. Kolbės idėja galiausiai subrendo ir išaugo į tai, ką jis pavadino „Nekaltosios riterija“, kurią kartu su šešiais savo draugais seminaristais šventasis įkūrė 1917 metais. (…) Jos tikslas buvo nė kiek nemažesnis, nei visą pasaulį atvesti pas Dievą per Kristų, vadovaujant Nekaltai Pradėtajai Marijai., ir padaryti tai kaip įmanoma greičiau.

Michael E. Gaitley, MIC „33 dienos iki ryto šlovės: Pasiaukojimo Marijai rekolekcijos“. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018.

Maksimilijonas Kolbe atrašinėja laiškus, Niepokalanow (Lenkija) 1927 m. www.catholiccompany.com nuotrauka

Pagrindinis Nekaltosios riterių (lot. Militia Immaculatae) įkūrimo tikslas buvo suformuoti apie Švč. Mergelę tam tikrą armiją, idealizmo vediną elitinį būrį; štai kodėl šventasis Maksimilijonas pavadino juos „riteriais“, o ne paprastais kariais. Jis turėjo omenyje didžią dievišką taisyklę: Dievas, veikdamas žemėje, visada naudojasi sukurtais įrankiais ir paprastai be jų Jis žemėje neveikia. Jo Karalystė žemėje yra kunigiškoji Bažnyčia, ir kiekvienas krikščionis turi bendradarbiauti su Dievu, kad išgelbėtų sielas, vykdydamas didžiausią Dievo įsakymą – mylėti Dievą ir artimą.

(…)

Iš tikrųjų pagrindinė Nekaltosios riterių sąvoka yra ne „riteris“, bet „Nekaltoji“. Pirmieji riterių pažymėjimo (mały dyplomik) žodžiai yra citatos, įrašytos ir pasiaukojimo akte: „Ji sutrins šėtono galvą“ ir „Tu viena sunaikinai visas erezijas visame pasaulyje“. Jeigu jūs esate didžio dailininko dirbtuvėje ir žavitės jo nuostabiais šedevrais, jūs girsite menininką, žavėsitės jo talentu ir nuostabą keliančia atlikimo technika, bet negalvosite apie jo įrankius, pieštukus ir dažus. Jei įeisite į švara spindinčius namus, jūs girsite šeimininkę ir nesidomėsite šepečiais bei skudurėliais, kuriuos ji naudoja.

Kun. Karl Stehlin FSSPX „Nekaltoji – Dievo namai žemėje“

Šv. Maksimilijonas Kolbe prie primosios vienuolijos įkurtos katalikiškos radijo studijos.

1941 m., po kelių dešimtmečių neįtikėtinai apaštalinio darbo Lenkijoje ir Japonijoje, šv. Maksimilijoną Kolbę areštavo nacių gestapas ir pasiuntė į Aušvico koncentracijos stovyklą. Prieš suėmimą broliai pranciškonai maldavo Maksimilijoną Kolbę pasislėpti. Tačiau jis atsakė, kad yra dėkingas už jų mylinčių širdžių rūpestį, bet negali pasinaudoti tokiu patarimu. Vėliau paaiškino: „Aš turiu misiją, Nekaltai Pradėtoji turi misiją – ją reikia įvykdyti“. Savo misiją šv. Maksimilijonas Kolbė galutinai atliko Švč. Mergelės Mrijos Ėmimo į dangų šventės išvakarėse. Jis savanoriškai užėmė kito kalinio vietą tarp pasmerktųjų mirti iš bado ir mirė nuo jam suleistos mirtinos injekcijos.

Kun. Michael E. Gaitley, MIC „33 dienos iki ryto šlovės: Pasiaukojimo Marijai rekolekcijos“