2019 08 24

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

10 širdies ramybę teikiančių Arso klebono minčių

Cathopic.com nuotrauka

Ką tik pasirodė stalo kalendorius su Arso klebono mintimis (iš prancūzų kalbos vertė kun. Arvydas Jakušovas). Šv. Jonas Marija Vianėjus dar vadinamas „klebonų globėju“, atsivertimo ir atgailos apaštalas, klausydamas išpažinčių neretai praleisdavo net septyniolika valandų per parą.

Jo mintys drąsins, įkvėps ir padės melstis, teiks širdies ramybę ir atskleis Dievo meilės slėpinį. Šis visiems metams skirtas kalendorius – puiki dovana sau ir artimajam.

Kviečiame skaityti dešimt įstabių šio dvasininko minčių.

Cathopic.com nuotrauka

1. Linkiu jums gėrio, kuriuo trykšta Dangus – paties Dievo.

2. Štai puiki elgesio taisyklė: daryk tik tai, ką galėtum paaukoti gerajam Dievui.

3. Reikia gerai suprasti ir įsisąmoninti, kad Dievo malonė mūsų sieloje veikia tiek, kiek mes jai leidžiame veikti savo veiksmais, troškimais ir vidiniais valios aktais. Iš šaltinio indu pasemiama tiek vandens, kiek jis gali talpinti.

4. Tobulas krikščionis visus savo veiksmus, kančias, maldas ir net širdies dūžius vienija su visos Bažnyčios nuopelnais – panašiai kaip tas, kuris uždega šiaudų glėbį, – liepsna šokteli aukštyn, laužas įsidega, ir jei jis neužmestų daugiau šiaudų, ugnis netrukus užgestų.

5. Yra tokių, kurie sako: „Aš per daug nusidėjau, gerasis Dievas man negali atleisti.“ Tai – didelis piktžodžiavimas. Argi galima apriboti begalinį Dievo gailestingumą?!

6. Dorybės perduodamos iš motinos širdies į vaiko širdį, kai jis noriai daro tai, ką ją mato darant… Tegul tad jūsų vaikai labiau atsimena tai, ką jus matė darant, negu tai, ką jūs liepėte jiems daryti.

7. Užuot riejęsi laikraščiuose, verčiau neduokite ramybės Dievui prie tabernakulio.

8. Kuo dažniau atliekame išpažintį ir priimame Komuniją, tuo švelnesnis ir mielesnis mums tampa Viešpaties jungas. Apvalyta šių sakramentų, mūsų siela lyg ant sparnų pakyla į Dievo akivaizdą.

9. Malda mūsų sielai yra tai, kas lietus žemei. Tręškite žemę, kiek norite – jei nebus lietaus, jūsų triūsas bus veltui.

10. Mūsų kalba turėtų būti skirta maldai, širdis – meilei, akys – ašaroms. 

„Magnificat leidinių“ nuotrauka

„Magnificat leidinių“ informacija