Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Liturgija – ne saviveiklos, o bendrystės vieta

Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Kaune 2018 m. rugsėjo 23 d. EPA nuotrauka

Valstybės sekretorius Pietro Parolinas perdavė popiežiaus sveikinimą Italijos 70-osios nacionalinės liturgijos savaitės Mesinoje, Sicilijoje, dalyviams ir paragino vis geriau įsisąmoninti liturgijos simbolių reikšmę ir kalbą, įskaitant meno, giedojimo, muzikos ir tylėjimo vaidmenį liturgijoje.

70-osios Italijos nacionalinės liturgijos savaitės tema: „Liturgija: kvietimas visiems į Krikšto šventumą“. Liturginės savaitės rengėjai – Liturgijos centras ir Mesinos arkivyskupija. Savaitės programoje dalyvauja keli šimtai liturgijos ekspertų iš visų Italijos vyskupijų.

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas sveikinimo laiške Liturginio centro pirmininkui Kastelanetos vyskupui Claudio Maniago paprašė, kad savaitės dalyviai savo įžvalgomis padėtų tikinčiųjų bendruomenėms atrasti Bažnyčios maldą, jos turinio ir apeigų gilumą.

Liturgija bus autentiška, galinti suformuoti ir perkeisti jos dalyvius, jei Bažnyčios ganytojai ir tikintys pasauliečiai geriau suvoks jos simbolių reikšmę ir kalbą, įskaitant meno, giedojimo, muzikos ir tylėjimo vaidmenį liturgijoje.

Liturginė formacija turėtų būti suvokiama kaip pagalba Dievo tautai vis labiau pamilti liturgiją kaip susitikimo su Viešpačiu ir su broliais patirtį, vedančią į atsivertimą, kuris įgalina mylėti brolius ir jiems tarnauti taip kaip Kristus.

Vatikano II Susirinkimo tėvai primygtinai pabrėžė, jog liturgija pašventina visus, kurie joje dalyvauja. Tą patį yra priminęs popiežius Pranciškus sakydamas, kad „liturgija yra visos Dievo tautos gyvybė“.

Pasak Šventojo Tėvo Pranciškaus, liturgija perduoda Dievo nepasiekiamą šventumą per Kristų, Jo gailestingumą ir veltui dovanojamą meilę, leidžia žmonėms gyventi Jo gyvenimą. Todėl popiežius nuoširdžiai viliasi, kad ši liturginė savaitė padės subrandinti suvokimą, jog liturgija yra ypatinga erdvė, kurioje Dievo šventumas traukia mus Jo link.

Kardinolas priminė ir tai, ką popiežius pasakė Kulto ir sakramentų kongregacijos plenarinės sesijos dalyviams vasario mėnesį, jog „liturgija – tai ne saviveiklos vieta, bet vieta, kurioje matome gyvą Bažnyčios bendrystę. Maldos ir gestai išreiškia ne pavienių asmenų „aš“, bet visų liturgijos dalyvių „mes“, realią bendrystę, vieningą bendruomenę.“