Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Popiežius Mozambike: praėjusių laikų nostalgija grasina mus sustingdyti

EPA nuotrauka

Trečiadienio vakarą popiežius Pranciškus atskrido į Mozambiką. Po visą dieną trukusio skrydžio popiežių pasitiko Mozambiko prezidentas Filipas Jacintas Nyusi ir jo sutuoktinė Isaura Ferrao, Mozambiko Katalikų Bažnyčios atstovai.

Ketvirtadienio programą popiežius Pranciškus pradėjo vizitu buvusioje portugalų gubernatoriaus rezidencijoje, sostinėje Maputu, kuri šiandien tarnauja kaip Mozambiko prezidento būstinė. Čia popiežius buvo oficialiai priimtas prezidento Filipo Jacinto Nyusi. Po prezidento pasveikinimo žodžio, apsikeitimo dovanomis, parašo Garbės knygoje popiežius Pranciškus kreipėsi į valdžios, visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovus.

„Noriu išreikšti savo ir didelės tarptautinės bendruomenės dalies įvertinimą dėl pastangų, kurios jau dešimtmečius dedamos, kad taika taptų norma, o susitaikinimas geriausiu keliu spręsti sunkumus ir iššūkius, su kuriais susiduriate kaip tauta, – sakė Pranciškus. – Jūs pažįstate kančią, gedulą ir priespaudą, tačiau nepanorote, kad žmonių santykius reguliuojantis kriterijus būtų kerštas ar represijos, kad paskutinis žodis atitektų neapykantai ir prievartai.“

Popiežius Pranciškus su Mozambiko prezidentu.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Ketvirtadienį priešpiet Maputu sporto ir pramogų arenoje popiežius susitiko su Mozambiko jaunimu – ne tik katalikais, bet ir kitų krikščionių bendruomenių nariais bei islamo ir induizmo išpažinėjais. Jis ragino nebijoti skirtumų, drąsiai visiems kurti ateities planus, kartu džiaugtis ir svajoti. Solidarumas, sakė popiežius, yra būtinas, jei norime nauja vaga pakreipti istorijos tėkmę, o džiaugsmas yra geriausias priešnuodis nesantaikai. „Gyvenimo džiaugsmas, – sakė Pranciškus, – yra pagrindinis jūsų bruožas, yra jaunimo savybė. Jei dalijatės džiaugsmu, jei švenčiate džiaugsmą, tuomet džiaugsmas tampa susitaikinimo priemone, patikimu ginklu, saugančiu nuo tų, kurie norėtų, kad gyventumėte nesantaikoje.“

„Jei nori eiti greitai – eik vienas, jei nori toli nueiti – eik su kitais“. Šis liaudies išminties subrandintas posakis primena socialinės bičiulystės svarbą. Jei žmonės nesutaria – toli nenueis. „Socialinė nesantaika žudo“, „socialinė nesantaika kursto karus“, – sakė popiežius ir šiuos žodžius kelis kartus skandavo kartu su visais susitikimo dalyviais. Kaip ir kitomis progomis, Pranciškus taip pat Mozambiko jaunimui pakartojo, kokia svarbi šeima, ypač bendravimas su pagyvenusiais žmonėmis, seneliais, kaip labai nuo to priklauso, kad jaunimas išmoktų solidarumo ir kitų moralinių bei socialinių vertybių.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Ketvirtadienio popietę popiežius nuvyko į Maputu Nekaltojo Prasidėjimo katedrą ir joje susitiko su krašto vyskupais, kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais, katechetais ir parapijų aktyvistais. 

„Brangūs broliai ir seserys, patinka ar ne, esame pašaukti priimti tikrovę tokią, kokia yra. Laikai keičiasi ir turime pripažinti, jog dažnai nežinome, kaip įsiterpti į naujus scenarijus“, – sakė Pranciškus, priminęs, kaip Mozės iš vergovės išvesta tauta pradėjo gailėtis ir ilgėtis „Egipto svogūnų“ (žr. Sk 11), pamiršusi, jog Pažadėtoji žemė yra priešakyje, o ne už nugaros. Ir dabar, anot jo, praėjusių laikų nostalgija grasina mus sustingdyti. „Vietoj to, kad skelbtume Gerąją Naujieną, kalbame apie kažkokią pilkumą, kuri nepatraukia ir neuždega nė vienos širdies“, – pažymėjo popiežius.

Greta didžiųjų susitikimų su politikais, jaunimu ir dvasininkais, kurių metu popiežius pasakė po kalbą, ketvirtadienį įvyko ir keletas mažesnių kelionės programos įvykių. Nunciatūroje popiežius priėmė katalikiškųjų mokyklų tinklo atstovus, susitiko su nuo stichinių nelaimių nukentėjusia bendruomene, aplankė vargstančiųjų prieglaudą.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka