2019 09 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Pranciškaus reakcija į amerikietiškąją opoziciją jo pontifikatui: „Man garbė“

Asociatyvi popiežiaus nuotrauka iš kitos spaudos konferencijos lėktuve. EPA nuotrauka

„Man garbė, kad amerikiečiai puola“, – sakė popiežius Pranciškus lėktuve pakeliui į Mozambiką rugsėjo 4-ąją, dovanų iš drauge skridusio prancūzų žurnalisto gavęs jo knygą „Comment l’Amérique veut changer de pape“ (liet. „Kaip Amerika nori pakeisti popiežių“).

Spausdamas autoriui ranką, Šventasis Tėvas sakė negalėjęs rasti knygos, kurioje rašoma apie mažos, bet daug triukšmo sukeliančios amerikiečių opozicijos Pranciškaus pontifikatui šaknų. Po to perdavė ją savo padėjėjui, juokais pavadindamas „bomba“.

Po to popiežiaus atstovas spaudai Matteo Bruni visiems žurnalistams, lydintiems Pranciškų šešių dienų apaštališkojoje kelionėje į Mozambiką, Madagaskarą ir Mauricijų, komentavo: „Jis visada priima kritiką kaip suteiktą garbę, ypač, kai ji ateina iš autoritetingų mąstytojų, o šiuo atveju – iš svarbios tautos.“

Matteo Bruni ir popiežius Pranciškus lėktuve pakeliui į Mozambiką.

EPA nuotrauka

Minėta knyga Prancūzijoje išleista šią savaitę, jos autorius – katalikiško prancūzų dienraščio „La Croix“ korespondentas Romoje Nicolas Senèze.

Amerikiečių kritika, anot jo, taiko į kelis moralinius ir ekonominius Pranciškaus pontifikato taškus: suteiktą galimybę priimti Eucharistiją antrą kartą civiliškai susituokusiems katalikams, aplinkosaugai skiriamą dėmesį, rūpinimąsi migrantais, mirties bausmės pasmerkimą, kapitalizmo ekscesų kritiką.

Priešiškumas Šventojo Tėvo kursui knygoje „Comment l’Amérique veut changer de pape“ pristatomas analizuojant reakcijas į du jo dokumentus – apaštališkąjį paraginimą „Evangelii gaudium“ ir encikliką „Laudato Si‘“ apie rūpinimąsi bendraisiais namais.

Nicolas Senèze įsitikinęs, kad amerikietiškosios opozicijos tikslas yra sušaukti konklavą, kuri išrinktų artimesnį jų Bažnyčios bei pasaulio vizijai popiežių.

„Nuo pat popiežiaus išrinkimo grupė turtingų amerikiečių katalikų pradėjo prieš jį karą“, – sakė žurnalistas „La Croix“ videointerviu. Dauguma jų – pasauliečiai, kurių skiriamos lėšos buvo ir yra svarbios vyskupijoms funkcionuoti, ypač turint mintyje dideles sumas pinigų, kurias jos turėjo išmokėti kaip kompensacijas dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukoms. Dėl finansinės paramos šie pasauliečiai įgavo nemenką galią amerikietiškoje katalikybėje. 

Kaip vieną svarbiausių veikėjų „kare prieš Pranciškų“ prancūzų žurnalistas įvardija milijonierių Timą Buschą, katalikų televizijos EWTN valdybos ir popiežiškojo fondo narį. Pastaroji JAV veikianti organizacija skiria paramą popiežiaus palaikomoms labdaros įstaigoms. Keli jos nariai aršiai kritikavo Pranciškaus prašymą skirti trumpalaikę paskolą skandalų sūkuryje atsidūrusiai Bažnyčiai priklausančiai ligoninei Romoje. „Nuo seno Vatikanui lėšas skyrę katalikai ėmė reikalauti popiežių pakeisti diskursą. Pranciškui atsisakius paisyti šių grasinimų, suprasta, kad popiežiaus nuomonės nepakeisi, todėl reikia pakeisti patį popiežių.

Pasak jo, amerikietiškąją opoziciją popiežiui transliuoja ne tik EWTN, bet ir dešiniosios pakraipos kanadiečių portalas „LifeSiteNews“.

Sukilimo prieš pirmąjį popiežių iš Lotynų Amerikos lyderiu tarp dvasininkų įvardijamas amerikiečių kardinolas Raymondas Burke.

Nicolas Senèze knygos „Kaip Amerika nori pakeisti popiežių“ viršelis

Senèze‘o knyga išleista praėjus metams po garsiojo italų arkivyskupo Carlo Maria Viganò laiško, kuriame buvęs popiežiaus atstovas JAV kaltino Pranciškų dangsčius buvusio amerikiečių kardinolo Theodore’o McCarricko seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius ir seminaristus. Laiške reikalauta Šventojo Tėvo atsistatydinimo.

Šiuo metu, kaip sako prancūzų žurnalistas, amerikiečių opozicijos perversmas Bažnyčioje yra nepavykęs. „Jie nepakankamai įvertino popiežiaus aplinkos lojalumą, net jei ji niurna dėl popiežiaus pradėtų reformų Romos kurijoje. Nepaisant visko, popiežius yra popiežius, – kalba Nicolas Senèze. – Net jei amerikiečių turtuolių perversmo bandymas nepavyko, jie tęsia darbą, ruošdamiesi būsimai konklavai.“

Pasak jo, dideli pinigai skiriami diskredituoti potencialiai popiežiumi galinčius tapti kardinolus. Planuojama išleisti milijoną dolerių kitais metais, kuriant „Red Hat Report“  (liet. „Raudonų kepuraičių ataskaitą“), kurioje konklavoje galėsiantys dalyvauti kardinolai iki 80 metų iš viso pasaulio bus įvertinti pagal tai, kaip jiems sekasi dorotis su dvasininkų seksualiniais nusikaltimais ir jų dangstymu. Šios iniciatyvos tikslas, kaip teigiama knygoje, yra paruošti dirvą išrinkti Pranciškaus amerikietiškajai opozicijai palankų kandidatą. 

„Įdomu, kad Pranciškus rado išteklių savo aplinkoje ir savo viduje – nes yra jėzuitas, kuriam politika neatskiriama nuo žmogaus vidaus – nepasiduoti šiems puolimams, tęsti reformas, eiti į priekį.“

Prieš porą metų buvo užvirusi diskusija dėl konservatyvių amerikiečių sąjungos su evangelikais prezidentui Donaldui Trumpui paremti, įvardytos „neapykantos ekumenizmu“. Bernardinai.lt spausdintas nuomones skaitykite Antonio Spadaro SJ ir Marcelo Figueroa tekste „Netikėtas ekumenizmas: evangelinis fundamentalizmas ir katalikiškas integralizmas“ bei Samuelio Greggo atsakyme „Apie keistą, nerimą keliantį ir antiamerikietišką „La Civiltà Cattolica“ straipsnį“.

Parengta pagal Crux ir La Croix informaciją

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.