2019 09 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

„Bendrakeleivių“ centre – B. Ulevičiaus paskaitų ciklas „Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos“

Gedimino Šulco/Bernardinai.lt nuotrauka

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kviečia į paskaitų ciklą „Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos“ su teologu dr. Benu Ulevičiumi.

Pirmoji paskaita „Kristus – amžinasis Grožis“. Ar pamėginsime pažvelgti į savo gyvenimą per grožio prizmę? Ar išdrįsime palyginti savo pačių sukurtus grožius su Dievo grožio kriterijumi?

Kokia pirma mintis aplanko, išgirdus žodžius „Dievas“, „Kristus“, „krikščionybė“? Turbūt atsakytume įvairiai. Vieni mintyse išvystame dangaus soste sėdintį Visagalį, kiti – apglėbiantį Tėvą, treti – pasaulį gaivinančią Dvasią. Pagalvojame apie kryžių, prakartėlę ir tuščią kapą. Mintyse iškyla kankiniai, ganytojai, maldininkai ir bažnyčių pastatai. Mūsų tikėjimo turinys iš tikrųjų neišsemiamas!

Tačiau nedažnai pagalvojame, kad Dievas visų pirma yra Grožis. Jis – vienintelis Gražus ir visi jo kūriniai gražūs. Jo sūnus Jėzus Kristus – Dievo grožio nešėjas, o Bažnyčia – vieta, kur Dievo grožis gyvena ir traukia pasaulį. Pirmieji krikščionys dažnai kalbėjo apie Dievo ir pasaulio santykį kaip grožio dramą. Tiesa, grožis buvo suvokiamas ir vadinamas kitaip nei šiandien. „Amžinasis Žodis“, „Tiesa“, „Meilė“ pirmiausiai reiškė Dievo grožį, kuris mums atviras Kristuje.

Antroji paskaita „Žmogaus stebuklas“ . Kas yra žmogus? Koks žmogaus santykis su kūrinija, savimi ir Dievu? Ką reiškia skleistis tikrojo žmogiškumo kryptimi?

Krikščioniškoji tikėjimo tradicija teigia, kad žmogus yra kūrinijos viršūnė, visos visatos susitikimo vieta, gėrio ir blogio grumtynių aikštelė. Galingas ir silpnas, protingas ir neišmanus, šventas ir nuodėmingas, žmogus pats sau yra mįslė, paslaptis ir uždavinys. Paskaitoje nersime į žmogaus slėpinį.

Trečioji paskaita „Kristaus didumas ir mažumas manyje: esu daugiau nei įsivaizdavau“. Kaip Kristaus žygdarbis keičia mūsų galimybes mūsų kasdienybėje?

Jau du tūkstančius metų krikščionys apmąsto Kristaus slėpinį. Jis – Dievas ir žmogus, Dievo Sūnus ir Adomo sūnus, pilnatvė ir niekuma, už visa ką didesnis ir mažesnis. Krikščioniškoji ikonografija apie tai kalba vaizdais, teologija – žodžiais, šventieji – savo gyvenimu. Pasak apaštalo Pauliaus, „mūsų gyvenimas paslėptas Kristuje“ ir „Kristus gyvena mumyse“. Ką tai reiškia mums? Kaip gyventi tokiu visa aprėpiančiu Kristumi? Kuo tampame kaip Kristaus broliai ir seserys? Paskaitoje kalbėsime apie Kristaus žygdarbį, Įsikūnijimą, kryžių, pergalę prieš mirtį.

Doc.dr. Benas Ulevičius yra Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docentas, šio fakulteto dekanas. Jis dėstė teologiją Creightono universitete JAV, yra tarptautinės teologų bendrijos European Theology narys, dalyvavo katalikiškos misijų organizacijos „Renewal Ministries“ misijose JAV, Kanadoje, Afrikoje ir Azijoje. Religijos mokslų žurnalo „Soter“ redkolegijos narys, žurnalo „New Diaconal Review“ redkolegijos narys.

Apie „Bendrakeleivių“ „Pažinimų studiją“ trumpai. Tai galimybė ir būdas nuolat žadinti ir sotinti savo žingeidumą klausantis įvairių sričių specialistų – psichologų, sociologų, istorikų, teologų, etnologų ir kt. – paskaitų, dalyvaujant jų rengiamuose seminaruose, maloniai paprovokuoti savo kūrybingumą, išradingumą, skonį ir drąsą gyventi, susitinkant su žinomais ir mažiau girdėtais kūrėjais, menininkais, tiesiog įdomiais žmonėmis.

Apie Šeimos ir asmens saviugdos centrą „Bendrakeleiviai“. Esame komanda, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims. Taip pat užsiimame šeimos krizių prevencija bei postencija, asmens saviugda. Mūsų unikalumas – psichologinės ir dvasinės pagalbos derinimo metodas. Mūsų grupių dalyviai gauna ne tik profesionalių psichologų, bet, esant poreikiui, patyrusių dvasininkų bei asmeninių palydėtojų paramą. Save laikome krikščioniška organizacija, tačiau esame atviri įvairių pasaulėžiūrų ir įsitikinimų žmonėms.

Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ informacija