2019 09 11

Danguolė Gervytė RA

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 6, 20–26 „Palaiminti jūs, vargdieniai. Vargas jums, turtuoliai“

Benamio Jėzaus skulptūra Toronte, Kanadoje. Wikipedia nuotrauka.

Pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: 
    „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. 
    Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. 
    Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. 
    Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams“. 
    „Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. 
    Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani. 
    Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsite ir verksite. 
    Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus“.

Skaitiniai E1 (329)

Kol 3, 1–11: Jūs esate mirę su Kristumi; numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška

Ps 145, 2–3. 10–11. 12–13ab. P.: Viešpats visiems yra geras.


Komentaro autorė s. Danguolė Gervytė RA

Kaip būtų paprasta, jeigu Jėzus, pasisukęs į vienus, išsakytų palaiminimus, o į kitus – įspėjimus, grasinimus: „vargas“ jums. Čia mokiniai ir minia yra vienoje vietoje. Nusileidęs nuo kalno, Jėzus kalba susirinkusiems. (Evangelijoje pagal Matą palaiminimų programa Jėzus paskelbiama ant kalno.) Egzegetai sako, kad evangelistas Matas kreipiasi į turtingus žydus, o kalnas – Dievo buvimo ir jo autoriteto vieta. Evangelisto Luko auditorija kitokia – tai helenistinė visuomenė. Lukas kalba trumpiau, bet radikaliau. Pakalnėje esantiems klausytojams (tai yra ir mums) skirti paguodos ir perspėjimo žodžiai.

Nuskamba pozityvus padrąsinimas ir paraleliai einantis raginimas, įspėjimas: palaiminti vargdieniai ir vargas turtuoliams, palaiminti vargstantys ir vargas sotiesiems, palaiminti kurie verkiate ir vargas tiems, kurie juokiasi ir t. t. Atrodo, kad pavojinga priimti palaiminimo pažadą, nes gali jo netekti. Ir ar tas pažadas gali išsipildyti tik amžinybėje?

Tiek palaiminimai, tiek ir įspėjimai yra jau čia esančios realybės aprašymas, o ne nurodymas ateičiai. Tekstas nėra išskirtinai eschatologinis. Jis – apie tai, kokia yra žmonijos bendruomenės realybė jau čia ir dabar.

Ką reiškia įspėjimuose žodis „vargas“? Žodžio reikšmė graikų, o ir hebrajų kalbose nėra nuosprendžio skelbimas ar pasmerkimas. Tai greičiau liūdesio dejonė, kurią mes kartais išreiškiame: „O ne…, ai…“ Sakančiajam skauda ne mažiau negu tam, kuris turi išgirsti šią dejonę. Jėzui skauda, kai žmogus sustoja, pasitenkindamas savo sotumu, saugumu ar tariama laime.

O ne! – pavyzdžiui, sako – žmogau, juoksis tas, kurs juoksis paskutinis. Kas nėra verkęs? Kas nėra patyręs skausmo ir apleidimo liūdesio? Bet vargas tiems, kas plaukia paviršiumi ir visada yra „okey“, kas negeba pajusti gyvenimo svorio, apverkti savo menkumo ir kentėti dėl kitų kančios. Vargas paviršutiniškiems žmonėms, jie patys nuo to kenčia. Jų pasirinkimas jau yra kančia ir vargas, kurį vieną dieną patys pamatys.

Kur Jėzus, matydamas mano žmogišką realybę, sako „O ne…“? Kur jam gaila ir skaudu dėl manęs? Gal ten ir man turi „skaudėti“ kartu su juo, kad mano vargingumas virstų palaiminimu.

Bernardinai.lt