2019 09 12

Danguolė Gervytė RA

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 6, 27–38 „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

Pexels.com nuotrauka

 Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai miniai: 
    „Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. 
    Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės. 
    Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. 
    Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite    Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. 
    Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. 
    Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.

Skaitiniai E1 (331)

Kol 3, 12–17: Viršum visko tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis

Ps 151, 1–2. 3–4. 5–6. P.: Tešlovina Viešpatį visa, kas gyva!


Komentaro autorė – s. Danguolė Gervytė RA

Kaip galima realiai mylėti priešus? Artėjant Baltijos kelio jubiliejui, vis aštresnė istorinė takoskyra „mes“ ir „jie“, praėjus prezidento rinkimams irgi dalinosi net patys katalikai „už“ ir „prieš“, o ir kiekvieno giminėje yra „savi“ ir „anie“.

Ribą tarp „čia“ ir „ten“ brėžia šios dienos Evangelija. Buvęs „savas“ gali greitai atsidurti kitoje barikadų pusėje dėl savo silpnumo ar susiklosčiusių aplinkybių. Kas žiūrėjo filmą „Laisvės kaina. Disidentai“, sutiks, kad Kostas yra ir savas, ir svetimas. Ir tik meilės, besąlygiško rūpesčio dėka tampa vėl savas.

Tokį gailestingumą gali parodyti tik „Aukščiausiojo vaikai“ (Lk 6, 35). Sąlygos norintiesiems išgyti ar išgydyti kitus: mylėti priešus; skolinti nesitikint, kad grąžins; neteisti ir nesmerkti. Tada bus atleista. Taip galima pelnyti savo nuodėmių atleidimą. Tai yra nepakanka padoriai gyventi, niekam nieko bloga nedaryti (bet kai nedarai bloga, nereiškia, kad darai gera), reikia duoti saiką su kaupu.
Toks yra evangelisto Luko perteiktas „pakalnės“ pamokslas – mylėti savo priešus. Nes „pakalnėje“ visada daug iššūkių ir netgi priešų.

Neseniai kalbėjausi su viena karmelite vienuole, ji sakė: „Aš meldžiuosi už teroristus… jie vargšiukai. Kas galėjo atsitikti jų gyvenime, kad jie taip elgiasi? Tikriausiai jų niekas nemylėjo. Kartą per adoraciją supratau, kad turiu melstis ne tik už teroro aukas, bet dar labiau už teroristus.“

Ši vienuolė nerašys komentaro „Bernardinai.lt“, bet šis jos liudijimas, ji pati su savo malda už tuos, kuriuos teisėtai smerkiame, yra geriausias komentaras šiandienos Evangelijai. Tai ir reiškia būti gailestingiems ne pagal savo matą, bet pagal Dievo. O tas matas nėra pagrįstas „tu – man, aš – tau“ logika, jis yra apskritai nelogiškas.

Kokį „nelogišką“ veiksmą galiu padaryti šiandien savo priešui? Neapsimeskime, tokių tikrai turime. Ar bent jau „mirtinų“ nedraugų.

Bernardinai.lt