2019 09 15

Elvyra Kučinskaitė

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio meditacija. Žinia, kuri pakelia, klausimai, kurie parklupdo

Gerojo Ganytojo, 99 avis paliekančio dėl vienos nuklydusios ir besileidžiančio jos ieškoti, įvaizdis ir pakelia mus, ir parklupdo.

Pakelia, nes gera žinoti, kad mūsų Dievas yra kilnus ir kad tas kilnumas pasiekia kiekvieno tikinčiojo gyvenimo kasdienybę. Gal mums ne visada lengva tuo patikėti, bet žinoti gera, gera augti taip pasitikint.

Parklupdo, nes kelia klausimus, į kuriuos, jei esame sąžiningi dvasiniame gyvenime, turėtume sau atsakyti.

Sekmadienio meditacijos autorė – Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ sielovadininkė