2019 09 19

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Lk 7, 36–50 „Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“

Cathopic.com nuotrauka

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir, verkdama priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu.
Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas: „Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, – kad ji nusidėjėlė!“ O Jėzus prabilo: „Simonai, turiu tau ką pasakyti“. Tas atsiliepė: „Sakyk, Mokytojau!“
„Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas penkis šimtus denarų, o kitas – penkiasdešimt. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės? Simonas atsakė: „Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota“. Jėzus tarė: „Teisingai nusprendei“.
Ir, atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui: „Matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus, tu nedavei man vandens kojoms nusimazgoti, o ji suvilgė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi man kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepei, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau sakau: jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli“. O jai tarė: „Atleidžiamos tau nuodėmės“. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti: „Kas gi jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia?!“ O jis dar tarė moteriai: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami!“

Skaitiniai E1 (344)

1 Tim 4, 12–16: Žiūrėk savęs ir mokslo: taip išganysi save, ir savo klausytojus

Ps 111, 7–8. 9. 10. P.: Didingi Viešpaties kūriniai.


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Evangelistas Lukas pateikia istoriją apie nusidėjėlę ir fariziejų. Fariziejus Simonas pasikviečia mokytoją Jėzų pietų, kad abu padiskutuotų tikėjimo klausimais. Šį gražų sumanymą sutrukdo mieste žinoma nusidėjėlė, kuri, sužinojusi, kad čia svečiuojasi Jėzus, ateina į fariziejaus namus „ir, priėjusi iš užpakalio prie Jo kojų, verkdama ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo Jo kojas ir tepė jas tepalu“. Kaip ir anais, taip ir šiais laikais toks elgesys atrodė mažų mažiausiai šokiruojantis.

Fariziejus teisėtai nusivylęs: „Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, – kad ji nusidėjėlė!“ Koks nedoras fariziejus, kuris linkęs tik smerkti ir laikytis savo taisyklių rinkinioǃ – pasakysime.

Tačiau Jėzus nepasmerkia Simono, nes nori padėti ir jam. Nes tiek jis, tiek toji moteris Viešpaties akyse yra nusidėjėliai, kurių Jis atėjo gelbėti. Pateikto palyginimo apie du skolininkus prasmė labai aiški, kad nuodėmių atleidimas yra Dievo dovana, nesvarbu, kaip esi nusidėjęs. Tas, kuris priima šį gailestingumą su meile, tam daug dovanota. Toji moteris tikrai buvo didi nusidėjėlė, ir Jėzus jos neteisino. Tačiau dar didesnė nei jos nuodėmės buvo josios atgaila – nepabijojusi pašaipų, kad bus išvaryta, o gal ir Jėzaus atstumta, ji atliko tai, ką skatino jos atgailaujanti širdis. Ir Viešpats pasakė: „Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo.“

Tuo tarpu Simonas nelaikė savęs nusidėjėliu, manė, kad yra teisusis. Tai kitiems reikia atsiversti ir atgailauti, bet ne jam. Todėl jam Viešpats pasako: „Kam mažai atleista, tas menkai myli.“ Tai meilės stoka sulaiko Dievą išlieti savo Gailestingumą. Baimė pripažinti, kad esu nusidėjėlis, kad esu skolingas Dievui. Kokia psichologiškai asmenybę žlugdanti mintis – ar ne taip teigiama ? Kiek galima būti amžinu nusidėjėliu, vis gailėtis ir gailėtisǃ Dievas ir taip viską atleidęs bei pamiršęs, tad džiaukimės, švęskime Gailestingumą be gailesčio, Atleidimą be atgailos…

Kas yra įsimylėjęs save, tam nuodėmė neegzistuoja, nes tai, ko aš noriu – yra gera. Kas myli Dievą, žvelgia į tai, ko nori Jis. Ir tai, kas neatitinka Jo valios, kas skaudina Jį, kartu skaudina ir mane. Gailestis nėra depresijos ženklas, gailestis dėl savo nuodėmių – tai ženklas, kad esu atsakingas Dievui, artimajam, sau.