2019 09 25

Vytautas Landsbergis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Apie krikščionybę. Pamokslas tyruose

Prof. Vytautas Landsbergis. Vygaudo Juozaičio / Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotrauka

Apie krikščionybę. Pamokslas tyruose

Jėzus Kristus buvo disidentas.
Jis aiškino Raštą kitaip, negu fariziejai.
Jų požiūriu, tai buvo nusikalstama.
Jis siūlė save kaip Kelią – gyvenimo būdą brolystėje,
tad būti žmonėmis. Jis norėjo – arba priėmė pašaukimą,
paskyrimą – valdyti sielas ir protus per širdį, tad meilės
pagrindu. Valdydamas taptų širdžių karalium.
Tai buvo ir tebėra pernelyg nauja. Jį už tai nuteisė,
pravardžiavo žydų karalium, nukryžiavo ir toliau
kasdien kryžiuoja, nepriimdami Mokymo.
Užuot pasirinkę Kelią, jie klaidžioja šunkeliais.
Žudo ir žudosi.
Tačiau kodėl jūs, atmesdami Mokymą, tariamai
pripažįstate Mokytoją? Nemeluokite, yra pasakyta.
Atmeskite savo veidmainystę. Ateikite pas mane,
sako Jis ir mažutėliams, ir fariziejams. Ir muitininkams,
kurie skaičiuoja sidabrinius.
Laikas išgirsti, laiko nebedaug.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.