2019 09 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Tituliniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai Bernardinų bažnyčioje spalio 2–6 dienomis

Spalio 2 d., trečiadienis
18 val. Jaunimo šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine malda (Trijų Karalių koplyčioje).
Gieda pranciškoniškas jaunimas (Jaupra).
19.30 val. „Protų mūšis“ (Vienuolyno salėje, 3 a., įėjimas pro senąją zakristiją). Organizatoriai kviečia grupes iki 5 asm. registruotis į „Protų mūšį“ iki rugsėjo 25 d. (trečiadienio) 12 val. el. paštu [email protected], nurodant grupės pavadinimą ir grupės vadovo kontaktinius duomenis.

Spalio 3 d., ketvirtadienis
18 val. Šv. Mišios su vertimu į gestų kalbą (bažnyčioje). Gieda Bernardinų giedojimo mokyklos vaikų choras „Serafimai“.
19 val. Iškilminga Valandų liturgijos Vakarinė malda – tranzitas (bažnyčioje).
20 val. Filmas apie šv. Pranciškų (Bernardinų bažnyčios šv. Pranciškaus auditorijoje).

Spalio 4 d., penktadienis
18 val. Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine malda (bažnyčioje). Gieda Bernardinų bažnyčios choras „Langas“.
19 val. Šlovinimo, maldos ir susitaikinimo (išpažintys, užtarimo malda) vakaras. Dalyvauja Gabrielė Kalniškytė, šlovinimo grupės „Dėl Tavęs“ ir „Ruah“.
22 val. Adoracija (malda per naktį prie Švenčiausiojo Sakramento Laiptų koplyčioje, įėjimas nuo gatvės).

Spalio 5 d., šeštadienis
8.50 val. Procesija su Švenčiausiuoju iš Laiptų koplyčios į Trijų Karalių koplyčią.
9 val. Šv. Mišios (Trijų Karalių koplyčioje). Gieda pasauliečiai pranciškonai (OFS).
17 val. Šv. Mišios (Trijų Karalių koplyčioje). Gieda Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios jaunimas.
18 val. „Bernardinai.lt“ padėkos ir paramos koncertas (bažnyčioje).

Spalio 6 d., sekmadienis
9 val. Šv. Mišios anglų kalba (Trijų Karalių koplyčioje).
10.30 val. Iškilmingos šv. Mišios (bažnyčioje, su naminiais gyvūnais). Gieda šlovinimo grupė „Ichthus“.
Po šv. Mišių – naminių gyvūnų laiminimas ir agapė (suneštinės parapijiečių vaišės).
13 val. Šv. Mišios su vertimu į gestų kalbą (bažnyčioje). Gieda Artūras Chalikovas ir šlovinimo grupė „Gloria“.
Po šv. Mišių – katechezės mokslo metų pradžia.
17 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Gieda Bernardinų tradicinio giedojimo ansamblis „Po skliautu“.

Broliai pranciškonai kviečia įsipareigoti ir užsirašyti laiką adoracijai, kuri vyks naktį iš spalio 4 į spalio 5 d. Norintieji užsiregistruoti gali tai padaryti po šv. Mišių zakristijoje.