Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Pirmąkart bus minimas Dievo Žodžio sekmadienis

Aaron Burden/Unsplash nuotrauka

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške „Aperuit illis“ nurodyta, kad nuo šiol kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis bus švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis. 

Popiežiaus dokumentas, įvedantis naują kasmetinį minėjimą, paskelbtas rugsėjo 30 dieną, kurią Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimas Šventojo Rašto vertėjas ir Bažnyčios mokytojas šv. Jeronimas. Šią dieną taip pat pradedami šv. Jeronimui skirti metai, minint jo mirties 1600 metų sukaktį. Nuo ateinančių metų kasmet minėsimu Dievo Žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma ir apmąstoma. Viliamasi, kad ji bus tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą: „Kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus.“

Popiežiaus apaštališkajame laiške nurodyta, kad iniciatyva spontaniškai kilo vietinėse Bažnyčiose, kai patys jų ganytojai paprašė daugiau dėmesio ir laiko skirti Šventajam Raštui. Be to, kaip irgi užsiminta popiežiaus laiške, jau Vatikano II Susirinkimas prieš daugiau kaip penkis dešimtmečius kalbėjo apie būtinumą labiau supažindinti visus tikinčiuosius su Šventuoju Raštu, paskatinti didesnį domėjimąsi, kad Biblija kartu su Eucharistija būtų krikščionių gyvenimo židinys.

Naujosios evangelizacijos popiežiškosios tarybos primininkas arkivyskupas Rino Fisichella, komentuodamas popiežiaus sprendimą įvesti kasmet minimą Dievo Žodžio sekmadienį, sakė, kad, nors kiekvienas sekmadienis yra tarsi savaime suprantama Eucharistijos ir Dievo Žodžio diena, jau daug šimtmečių kasmet švenčiame Devintines – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Panašiai kaip Devintinės atkreipė didesnį tikinčiųjų dėmesį į Eucharistijos slėpinį, taip Dievo Žodžio sekmadienio įvedimu siekiama, kad Šventasis Raštas būtų iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas, kad tą sekmadienį taip pat išoriniais regimais ženklais tikintieji paliudytų, kaip jie brangina Bažnyčiai suteiktą Dievo Žodį.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.