2019 10 01

bernardinai.lt

Bitutė

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Vaikams apie Šaulių sąjungą pasakoja Gabrielius Liaudanskas-Svaras

Gabrielius Liaudanskas-Svaras. Asmeninio archyvo nuotrauka

Visai neseniai Lietuvos šaulių sąjunga minėjo 100 metų jubiliejų. O ar žinai, kas tie Šauliai ir iš kur jie atsirado? Apie Šaulius ir jų veiklą Bitutė susitiko pasikalbėti su Gabrieliumi Liaudansku, geriau visiems pažįstamu kaip Svaras iš grupės G&G Sindikatas. 

Papasakok truputį apie šaulius – kaip jie atsirado, ką veikė pirmieji Šaulių sąjungos nariai, kokie žmonės dalyvavo šioje veikloje? 

Šaulių sąjunga įkurta 1919 metais, kaip nepriklausomybės kovų įtvirtinimas prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Jos idėjiniai vadai Vladas Putvinskis ir Matas Šalčius. Prie organizacijos įkūrimo ir jos veikloje taip pat dalyvavo daug  žymių žmonių. Pradžioje jos nariai buvo vien civiliai, tačiau su laiku į gretas įsiliejo daug karių ir karininkų. Tai puikiai atspindi pagrindinį šaulių tikslą paramą kariuomenei.

 Ką šauliai veikia dabar, kiek jų yra visoje Lietuvoje? 

Lygiai kaip ir pradžioje, šauliai dalyvauja pačiose įvairiausiose veikose rengiasi tiek kovinio, tiek ir nekinetinės kovos elementuose bei kur tik įmanoma tarnauja Tėvynės labui, šviečia kitus, užsiima patriotiškumo sklaida visuomenėje.

Girdėjau, kad yra jaunieji šauliai – nuo kokio amžiaus galima prisijungti prie organizacijos ir kaip tai padaryti? Ar vaikams būna rengiamos kažkokios atskiros stovyklos, mokymai? Ar šaulėmis gali tapti ir mergaitės ar visgi daugiausia į tokią veiklą įsijungia berniukai? 

Tapti jaunuoju šauliu gali tiek berniukai, tiek mergaitės, jų mokymas vyksta keturių pakopų principu, yra labai įdomus ir pilnas įvairiausių veiklų. Žinoma, rengiamos stovyklos ir pratybos ir jų būna nemažai.

Šaulių sąjungos ženklas. Lietuvos Šaulių sąjungos nuotrauka.

Gal ir yra ir tokių šaulių, kur visa šeima dalyvauja veikloje? Gal ir Tavo šeimos kiti nariai yra prisijungę? 

Tikrai manau, kad būna ir yra tokių šaulių. Mano šeimoje vienintelis šaulys kol kas esu aš.

Kokiais ženklais ir simboliais puošiasi Šaulių sąjungos nariai? 

Ženklu yra ne vienas, tačiau pagrindinis dvigubas kryžius skydo formoje.

Ar žinojai, kad:

Šaulių sąjungos veikloje dalyvavo ir dalyvauja daug žymių lietuvių rašytojai Antanas Vienuolis-Žukauskas, Balys Sruoga, Juozas Tumas-Vaižgantas, Faustas Kirša, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, gamtininkas prof. Tadas Ivanauskas ir daugelis kitų.

Šauliškoms idėjoms visoje Lietuvoje šiandien neabejingi beveik 11 tūkstančių piliečių nuo 11 metų amžiaus.

Organizacijos ženklu nuo jos veiklos pradžios tapo Vyčio kryžius ant skydo. Tai vienas iš seniausių Lietuvoje naudojamų heraldinių ženklų dar vadinamas Jogailaičių kryžiumi, nes jį naudojo Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila.

1919 m. vykstant kovoms dėl Lietuvos nepriklausomybės buvo įsteigtas karinis apdovanojimas „Už Tėvynę“, kuris vėliau pavadintas Vyčio Kryžiaus ordinu.

Visi organizacijos nariai turėjo nario knygeles, kuriose buvo įrašyti 10 įsakymų šauliams. Laukui bėgant jie šiek tiek kito, tačiau išliko iki mūsų dienų. Įsakymai šauliui yra pagrindinės ideologinės nuostatos, kuriomis yra grindžiama Lietuvos šaulių sąjungos veikla.

Jaunųjų šaulių stovykla. Lietuvos šaulių sąjungos nuotrauka

Įsakymai šauliui:

  1. GINK LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR LIETUVIŠKĄJĄ ŽEMĘ
  2. ŠVIESKIS IR ŠVIESK
  3. STIPRINK VALIĄ IR KŪNĄ
  4. BŪK DRAUSMINGAS IR MANDAGUS
  5. GERBK GINKLĄ
  6. BŪK TIESUS IR TEISINGAS
  7. TESĖK ŽODĮ
  8. BŪK BUDRUS
  9. SAUGOK VALSTYBĖS TURTĄ
  10. BRANGINK ŠAULIO VARDĄ IR LIETUVOS GARBĘ

Kalbino Aurelija Čepėnienė