2019 10 04

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 10, 13–16 „Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“

Benamio Jėzaus skulptūra Rio de Žaneire, Brazilijoje.

EPA nuotrauka

Jėzus sakė: „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ir Sidone būtų padaryta stebuklų, kokie padaryti jumyse, jų gyventojai būtų senai atsivertę ir atgailoję su ašutine ir pelenuose. Todėl Tyrui ir Sidonui teisme bus lengviau negu jums.
    Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki pragaro!
    Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jus niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“.

Skaitiniai E1 (372)

Bar 1, 15–22: Mes nusidėjome Viešpačiui – nebuvome jam klusnūs

Ps 79, 1–2. 3–5. 8. 9. P.: Viešpatie mus išvaduoki, kad skambėtų šlovė tavo vardui.


Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Tenka girdėti atodūsių – sąlygų, kad žmogus tikrai tikėtų, jei pamatytų stebuklą. Jėzus sako, kad kai kurių miestų gyventojams stebuklų matymas nepadėjo – dėl to jie nei atsivertė, nei pakeitė gyvenimo kryptį. Tam tikra prasme stebuklu galima vadinti ir Dievo prisilietimą ir atpažinimą kasdienybėje. Ar tai nėra kasdienos stebuklas – pažinti Dievo veikimą?

Turime tikėjimo istorijoje ypatingų Dievo patirčių, o kitos dienos pažymėtos paprastumu, buityje išsiskleidžiančia Dievo meile. Kai jaunimas kalba apie tamsą, prasmės nebuvimą, negebėjimą būti santykyje su Dievu, jiems patariu dėkoti už šimtą dalykų – kartą klausė ar po 128 jau gali liautis, nes paaiškėjo, kad yra daugybė Dievo meilės ženklų, už kuriuos galima dėkoti.

Esame kviečiami ugdytis širdies jautrumą, kad pastebėtume tuos meilės ženklus kiekvienoje dienoje – per aplinkinių švelnumą, per galimybę kitiems pagelbėti paprastuose dalykuose, per kokybišką savo pareigų atlikimą, gamtos grožį ir viską, kas sudaro mūsų dieną. Esame kviečiami augti dėkingume – kad galėtume matyti, kiek daug stebuklų vyksta kasdienoje. Ir kad pažintume juos šiandien.