2019 10 06

Vaidotas Žukas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

„Alkos“ muziejaus direktorė E. Stonkevičienė: kuriame vieną moderniausių muziejų Lietuvoje

Žemaičių muziejaus „Alka“ feisbuko nuotrauka
Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė. Asmeninio archyvo nuotrauka

Lietuvoje vyksta oficiali muziejų reforma, pasikeitė daugelio šių kultūros įstaigų vadovai. Viena jų – Telšių Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė EVA STONKEVIČIENĖ, laimėjusi konkursą prieš tris mėnesius. Su naująja vadove kalbėjomės apie dabartinę muziejaus situaciją, ateities vizijas ir planuojamus pokyčius. 

Telšių muziejaus direktoriaus pareigas pradėjote eiti šiais metais. Kokių žadate struktūrinių pasikeitimų?

Struktūrinius pasikeitimus teks vykdyti visiems Lietuvos muziejams, įgyvendinant Kultūros ministerijos rekomendacijas. Mano tikslas – produktyviai dirbantis, diskutuojantis, siekiantis tobulėti kolektyvas. Sieksime sukurti inovatyvų, atvirą muziejų, saugantį vertybines tradicijas. 

Istoriškai Telšių mieste ir aplinkiniuose Žemaitijos miesteliuose gyveno gausi žydų bendruomenė, nacių okupacijos metu išnaikinta. Ar ketinama įrengti „Alkoje“ ar kur kitur mieste Žemaitijos žydams skirtą salę, ekspoziciją?

Artėjant 2020-iesiems, kurie paskelbti Žydų metais, įsitraukėme į daugelį iniciatyvų, susijusių su žydų atminimo išsaugojimu. Šios tautos kultūros paveldas Telšiuose nėra tinkamai įprasmintas. Ir mes, muziejus, esame atsakingi. „Alkos“ ekspozicijoje yra pristatoma tik dalelė žydiško gyvenimo epizodų, tačiau vertinant istorinį Telšių kontekstą ir šio krašto ješivos reikšmę pasaulinei žydų raidai, to akivaizdžiai nepakanka.

Mūsų rajono savivaldybė pradėjo Telšių ješivos rekonstrukcijos projektą, kuriame bus erdvės parodoms, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams. Norėčiau, kad šiame objekte būtų sukurta žydų kultūros ekspozicija, įprasminanti unikalias žydų mokymo tradicijas, kasdienio gyvenimo ypatumus ir skaudžiausią šios tautos tragediją. Tai yra mūsų visų istorija, kurią privalome gerbti, išsaugoti ir atskleisti ateities kartoms. 

„Alkos“ ekspozicijose anksčiau toje pačioje salėje stovėjo Žemaitijos etninio žydo manekenas ir sovietinis pionierius su raudonu kaklaraiščiu, gretimoje salėje – šventųjų skulptūros, smūtkeliai. Ar ketinate ir „Alkoje“ surasti muziejinę logiką?

Kiekvienam laikmečiui reikia kitokio požiūrio į istorijos interpretavimą, artefaktų, dokumentų pristatymą. Šiandien Žemaičių muziejus įgyvendina investicinį projektą, finansuojamą europinėmis lėšomis „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“, todėl turime galimybę iš esmės atsinaujinti. Šis projektas – fantastiška galimybė ir didžiulė atsakomybė. Būtina išplėsti ekspozicijų erdves, atverti uždarytas patalpas lankytojams, kad pasiektume viso muziejaus ekspozicijų naratyvo vientisumą, sukurdami emocinį istorijos ratą. Sudariau profesionalų darbo grupę iš muziejaus specialistų, kurie pateiks siūlymų dėl naujų ekspozicijų įrengimo, eksponatų parinkimo, temų išdėstymo, edukacinių erdvių suplanavimo, lankytojų pritraukimo ir rinkodaros galimybių. Po poros metų pakviesime lankytojus į išskirtinį kultūros objektą – Žemaitijos regioną reprezentuojantį vieną moderniausių muziejų Lietuvoje. 

Ar žadama Telšių muziejuje įrengti Žemaitijos pokario laisvės kovotojų ekspoziciją?

Investiciniame projekte pokario laisvės kovotojų ekspozicija įtraukta kaip prioritetinė. Atėjusi dirbti įstaigos vadove pateikiau savo pasiūlymų ir vizijų dėl šio istorinio laikotarpio įprasminimo. Esu atvira diskusijoms, pasitikiu profesionalais, todėl darbo grupė šiuo metu rūpinasi temų išdėstymu ir vizualizacija. 

Kokia padėtis su jums priklausančiais Varnių muziejaus remonto darbais, ar gautas finansavimas?

Žemaičių vyskupystės muziejus – unikalus objektas savo istorija, vertybiniu eksponatų turiniu, išskirtinėmis erdvėmis. Džiaugiuosi, kad jau kitais metais jis bus rekonstruojamas pagal investicinį projektą „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas ir pritaikymas muziejinei veiklai“. Viliuosi, kad po rekonstrukcijos ir ekspozicijų atnaujinimo visuomenė naujai atras sakralinio paveldo ištakas liudijantį muziejų, pripildytą autentiškos kultūrinės dvasios. 

Iš Žemaičių vyskupystės muziejaus palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejus Aukštaitijoje gavo kvietimą bendradarbiauti. Gal Varniai ir Alanta galės po metų kitų pasikeisti sakralinėmis ekspozicijomis?

Esame atviri, siekiame būti įdomūs ir aktualūs. Bendradarbiavimas – vienas gražiausių kultūrinės įvairovės, pažinimo ir dalinimosi atradimais pavyzdžių. Todėl keistis ekspozicijomis būtina.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.