2019 10 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Kardinolui S. Tamkevičiui suteiktas šv. Angelės Meriči titulas

EPA nuotrauka

Šeštadienį, 2019 m. spalio 5 d., iškilmingos viešosios konsistorijos metu, Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ priimtas į šventąją kardinolų kolegiją. Popiežius Pranciškus kardinolui-prezbiteriui S. Tamkevičiui suteikė šv. Angelės Meriči titulą. Ketvirtąjį istorijoje kardinolą iš Lietuvos šv. Petro bazilikoje sveikino kardinolų kolegijos nariai, tarp kurių – ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

„Be jokios abejonės, popiežiui Pranciškui apsilankymas KGB kalėjime paliko didelį įspūdį. Aš mačiau, kaip jis susikaupęs lankė kameras ten, kur vyskupai, kunigai, pasauliečiai kalėjo. Mačiau kaip jis meldėsi. Mąstau, kad jo pasirinkimas mane paskirti kardinolu turbūt labai natūraliai išplaukė iš jo nusistatymo – jis pastebi tuos, kurie yra maži, kurie kenčia, kurie yra pakraščiuose“, – Vatican News sakė kardinolas S. Tamkevičius.

EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus rugsėjo 1 dieną po vidudienio maldos pranešė, kad spalio 5 dieną sušauktoje konsistorijoje į Kardinolų kolegiją priims trylika naujų kardinolų. Tarp jų – ir Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių SJ.

„Melskime už naujuosius kardinolus, kad, patvirtindami savo priklausymą Kristui, padėtų jam vykdyti Romos vyskupo tarnystę dėl visos ištikimos Dievo tautos gerovės“, – sakė popiežius Pranciškus.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Pats kardinolas S. Tamkevičius mano, kad didelių pokyčių šis paskyrimas jo gyvenime nesukels. „Nemanau, kad kardinolystė mano kasdienį gyvenimą pakeistų, nebent popiežius pakviestų į vieną ar kitą tarnystę. Bet pagrindinis popiežiaus pakvietimas suteikiant kardinolo tarnystę – dar ištikimiau tarnauti ir liudyti Evangeliją, liudyti Kristų ten, kur gyvensiu“, – dalijosi S. Tamkevičius.

Pasibaigus konsistorijai trylika naujų kardinolų, lydimi popiežiaus Pranciškaus, aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI.

Vėliau kard. Sigitą Tamkevičių sveikino iš Lietuvos atvykę vyskupai, kunigai ir artimieji. Lietuvos valstybės vardu naująjį kardinolą pasveikino ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas. Kardinolo pagerbimas sekmadienį surengtas ir Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Parengta pagal Lietuvos vyskupų konferencijos ir Vatican News informaciją

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.