2019 10 06

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 17, 5–10 „Jei turėtumėte tikėjimą“

Evgenios Levin nuotrauka

Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.
    O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’,– tai jis jūsų paklausytų.
    Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš lauko, sako: ‘Tuojau sėsk prie stalo’? Argi nesako: ‘Prirenk man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi…’ Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta?
    Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: ‘Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti’“.

Skaitiniai ABC (612)

Hab 1, 2–3; 2, 2–4: Teisusis liks gyvas dėl ištikimybės

Ps 95, 1–2. 6–7. 8–9. P.: O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

2 Tim 1, 6–8. 13–14: Nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo


Komentaro autorė Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Kaip matuojamas tikėjimo dydis?

Kai kas vis atsidūsta dėl mažo savojo tikėjimo. Tikėjimas yra malonė – ir nors esam atsakingi už pastangas jį puoselėti, labiausiai Dievas augina mūsų tikėjimą. Tikėjimas auga mėginimuose tikėti – sudėtingose situacijose išryškėjao jo brandumas, gylis. Toks tikėjimas užauginamas ir subrandinamas kasdienybėje – per ištikimybę kasdienėse pareigose, kantrų mokymąsi pasitikėti, kryptingus mažus pasirinkimus.

Tuose kasdieniuose reikaluose Dievas pasidalija su mumis savo reikalais – leidžia prisiliesti kartu su Juo prie kitų žmonių gyvenimų, dalijasi savo troškimais ir leidžia prisidėti prie jų įgyvendinimo. Ir tai vyksta labai natūraliai – per apsisprendimą mylėti mažuose dalykuose, patarnauti, gyventi Dievo Akivaizdoje ir dalintis Jo meile su kitais. Ir nors dažnai sakoma, kad mažas mūsų tikėjimas, gebėjimas rinktis ir gyventi pagal tikėjimą, Dievas labai mumis pasitiki – patiki mums daug svarbių dalykų, pirmiausia mūsų pačių gyvenimus, ir galimybę dalyvauti gyvenimuose tų, su kuriais esame susiję. Ir net jei kartais pasirodo, kad mūsų tikėjimas tikrai pernelyg mažas, kad nepateisiname Jo pasitikėjimo, nepadarome to, ką turėtume padaryti – Dievas mumis vėl ir vėl pasitiki.