2019 10 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Bendrijos „Lemtis“ veiklos trisdešimtmečio minėjimas

Bendrijos „Lemtis“ ekspedicijų vadovo Gintauto Aleknos nuotrauka

2019 m. spalio 13 d. Kauno šv. Jurgio bažnyčia Papilio g. 7

10:30 – 11:30 val. šv. Mišios už mirusius bendrijos „Lemtis“ narius ir ekspedicijų į tremties vietas Sibire dalyvius. Šv. Mišias kancelebruos J. E. Kardinolas Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas br. kun. dr. Paulius Saulius Bytautas OFM.

11:30 – 13:00 val. konferencija „Bendrija „Lemtis“: ekspedicijų į lietuvių tremties vietas Sibire trisdešimtmetis“.

J. E. Kardinolo Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ invokacija.

Įvadinį žodį tars Antanas Sadeckas.

Ištrauka iš Antano Sadecko knygos „Mano keliai nekeliai“ apie A. A. bendrijos „Lemtis“ narį Rimantą Kazlėną. Skaito aktorius Aleksandras Rubinovas.

Gintauto Aleknos pranešimas „Bendrija „Lemtis“: ekspedicijų į lietuvių tremties vietas Sibire trisdešimtmetis“.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės pranešimas „Lietuvių tremties paveldo išsaugojimo tradicija Rytų Europos šalių kontekste“.

Ištrauka iš rengiamos Antano Sadecko knygos „Iškentusios Lietuvos simbolis“ apie Sibiro Madoną. Skaito aktorius Aleksandras Rubinovas.

13:00 – 14:00 val. Agapė.

Renginio globėjas – J. E. Kardinolas Kauno Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ

Organizatorių informacija