2019 10 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Didesnei Dievo garbei. Jėzuitų veiklos Lietuvoje istorija – naujoje parodoje

1736 10 09. „Gnomonica seu Horagrafia Vniversalis“. Nesvyžiaus jėzuitų kolegijos auklėtinio rankraštis apie laiko skaičiavimą. Parodos organizatorių nuotrauka

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje spalio 9 – gruodžio 13 d. vyks paroda, skirta Jėzaus Draugijos Lietuvoje 450 metų jubiliejui. Parodos atidarymas – spalio 9 d. 16 val.

Parodoje siekiama pristatyti Lietuvos Jėzaus Draugijos istoriją nuo jėzuitų atvykimo iki sovietinės okupacijos ir pagrindines jų veiklos sritis. Ypatingo dėmesio verti pergamentiniai dokumentai, iš kurių seniausias – 1568 m. raštas, kuriuo karaliaus dvariškis ir Liubašyno valdytojas Mikalojus Jasinskis savo mūrinį namą Vilniuje parduoda Vilniaus vyskupui Valerijonui Protasevičiui jėzuitų kolegijai įkurti.

1733. „Silva rerum cujusdam auditoris supreme classis gramaticae in Radiviliano Nesvisiensi Collegio Societatis Jesu“. Nesvyžiaus jėzuitų kolegijos auklėtinio silva rerum: eilėraščiai, Antikos autorių epigramos, iškalbos pratimai ir kiti užrašai. Parodos organizatorių nuotrauka

Parodoje eksponuojami ir kiti unikalūs rankraščiai, juose galime rasti Jėzuitų ordino generolų ir provincijolų antspaudų ir parašų, žymių Lietuvos jėzuitų autografų, originalių jų sukurtų spausdintų knygų. Įdomūs jėzuitų dvasinę veiklą ir maldingumą atspindintys dokumentai, parašyti ne tik lotynų ar lenkų, bet ir lietuvių bei latvių kalbomis. Dėmesį patraukia XVII–XVIII a. įvairių jėzuitų kolegijų vadovėliai su piešiniais ir brėžiniais. Dalis dokumentų atspindi skaudų XVIII a. pabaigos – XIX a. Jėzaus Draugijos laikotarpį Lietuvoje. Visgi netiesioginės įtakos jėzuitai neprarado net išvaryti iš Rusijos imperijos: vienos jų knygos nenurodant autorių buvo perspausdinamos ir toliau platinamos, kitomis buvo reikšmingai pasinaudota rašant naujas knygas.

1762 06 11. Lietuvos jėzuitų provincijolas Kazimieras Pšeciševskis (Przeciszewski, 1704–1777) dėkoja Steigvilių seniūnienei Bogumilai Puzinienei (Puzynina) už aukas Lietuvos jėzuitams. Parodos organizatorių nuotrauka

Šie dokumentai į LMAVB pateko įvairiais būdais: kadaise jie priklausė Vilniaus katedros kapitulai, Vilniaus arkivyskupijos kurijai, Vilniaus evangelikų reformatų sinodo, Lietuvos stačiatikių dvasinės seminarijos, Lopacinskių Kairėnų dvaro bibliotekai, dalį surinko Bibliotekos įkūrėjas Tadas Vrublevskis.

Jėzaus Draugijos pasirinktą šūkį Ad maiorem Dei gloriam (didesnei Dievo garbei) dažnai randame įrašytą ir jėzuitų rankraščiuose ar knygose, kurių tik dalis eksponuojama parodoje.

Parodos rengėjos: dr. Gita Drungilienė, Agnė Zemkajutė

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos informacija