2019 10 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

15 metų su Bernardinai.lt: sveikinkime ir dovanokime kartu!

Ačiū draugams ir bendradarbiams už gimtadieninius sveikinimus mums ir mūsų skaitytojams!

Kun. Algis Algirdas Malakauskis OFM

Internetinis dienraštis Bernardinai.lt šiemet mini savo 15-os metų gimtadienį. Mes broliai pranciškonai labai džiaugiamės, kad ši svarbi brolių pranciškonų misija Lietuvoje jau gyvuoja tiek metų ir tikime, kad gyvuos ir ateityje.

Gimtadienio proga yra priimta ko nors linkėti ir dovanoti. Mes linkime ir toliau nagrinėti aktualius klausimus, kelti dialogą, skleisti pozityvią ir šviesią, viltingą žinią. 

Ir apie dovanas. Labai norėtume 15-os metų proga surinkti Bernardinams.lt 15 tūkstančių eurų. Todėl kviečiame visus geros valios žmones pagal galimybes prisidėti prie šios iniciatyvos. Beje, gera pradžia jau padaryta. Padėkos koncerto metu, kuris vyko Vilniuje Bernardinų bažnyčioje spalio 5 dieną, jau buvo paaukota 500 eurų. Tad kviečiame visus pratęsti šią gražią pradžią. Sveikinkime ir dovanokime kartu!

Jei norite pasveikinti Bernardinai.lt kolektyvą bei skaitytojus, siųskite laišką el. paštu [email protected]

Norintys prisidėti prie davanos internetiniam dienraščiui Bernardinai.lt visą reikiamą informaciją suteikti paramai gali rasti čia.

Kauno arkivyskupijos nuotrauka.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius

Prieš penkiolika metų internetinis portalas Bernardinai.lt nudžiugino ne tik mane, bet ir daugelį Lietuvos skaitytojų; visi džiaugėsi, kad pagaliau nors viename portale ras autentišką krikščionišką mintį. Ačiū kad įžengėte į jaunystės amžių, kuris visuomet pilnas ieškojimų ir atradimų. Visų skaitytojų vardu linkiu, popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, nebūti nuomonių mišraine, bet skaitytojams pateikti aiškų, krikščionišką žvilgsnį į visas šiandienio gyvenimo sritis.

Rūta Tumėnaitė

Bernardinai.lt bičiulė, žurnalo „Naujasis Židinys – Aidai“ redaktorė Rūta Tumėnaitė

Sunku patikėti, kad prabėgo jau 15 metų, bet iki šiol prisimenu tą dieną, kai susirinkome viename Senamiesčio viešbutyje šalia Barbakano paminėti naujo krikščioniško internetinio portalo atsiradimą. Jei net ir šiandien prisimenu, ką tą dieną vilkėjau ir koks vynas buvo patiektas šventės svečiams, vadinasi, prieš 15 metų tikrai prasidėjo kai kas nepaprasta ir nepamirštama, tad linkiu Bernardinams gyvuoti dar keliskart po tiek ir ilgiau!  

Skaitytojams:

Esu tikra, kad tarp Bernardinų skaitytojų yra nemaža ištikimų bičiulių ir rėmėjų, kurių dėka portalas gyvuoja ir atlaiko kiekvieną žiniasklaidos, juolab konfesinės, priemonę periodiškai ištinkančias audras ir sukrėtimus. Esu savotiškai dėkinga ir tiems, dėl kurių portalui teko išjungti anoniminio komentavimo funkciją – niekaip kitaip nebūčiau patyrusi, kad galima ir šitaip perskaityti Evangelijos žinią. Ir vieniems, ir kitiems linkiu ir toliau likti su Bernardinais – juk kelionė su jais yra tikras nuotykis, ar ne?

Kunigas Algirdas Toliatas. Elvio Žaldario nuotrauka

Kun. Algirdas Toliatas

Sakoma, kad pasiektum tikslų, Tu turi surasti tai, kas tave palaikytų, motyvuotų ir įkvėptų. Linkiu, kad jūs ir toliau būtumėte Dievo Tautos įkvėpimas!

Giedrė Kazlauskaitė. Dainiaus Dirgėlos nuotrauka.

Kultūros laikraščio „Šiaurės Atėnai“ redaktorė Giedrė Kazlauskaitė 

Kad krikščionybė katalikams netaptų tuo pačiu, kas yra partija politikams.

Arūnas Peškaitis

Evgenios Levin nuotrauka

Bernardinai.lt komandos dvasios tėvas kun. Arūnas Peškaitis OFM

Būkim sąžiningi. Būkim klausantys. Būkim klausiantys. Būkim girdintys. Būkim dialogiški. Būkim palaiminti!  Būkim laimingi.

Skaitytojai, laukite, ilgėkitės, kalbinkite mus. Viešpats ir Jūs esate mūsų gailestingieji teisėjai…

Gedimino Šulco/Bernardinai.lt nuotrauka

Konsultantas vadybos ir švietimo klausimais dr. Aurimas Juozaitis

„Krikščioniška žiniasklaida yra misija, o ne reklama“ (popiežius Pranciškus). Tad linkiu jums būti Gerosios Naujienos misionieriais, keliančiais šiuolaikiniam pasauliui tokius klausimus, kurių atsakymų paieškai žmonės vis labiau vertųsi sau, vieni kitiems, Dievui ir džiaugtųsi net slapčiausias vizijas pranokstančiomis jiems atsiskleidžiančiomis naujomis gyvenimo perspektyvomis. Sėkmės jums visiems!

Skaitytojams:

Bernardinai.lt dėka žinoti konkrečiau, mąstyti plačiau, įsijausti švelniau, medituoti gelmingiau, kontempliuoti prasmingiau, veikti aktyviau, gyventi įdomiau, o svarbiausia – MYLĖTI LABIAU! Ištvermės jums šiame kely!