2019 10 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mokslinė konferencija „Jėzuitai Lietuvoje: tarp kasdienybės ir amžinybės“

LLTI iliustracija

2019 m. spalio 17–18 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, Vilnius) įvyks svarbiausias mokslinis renginys, skirtas Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejui, senajai Jėzaus Draugijos istorijai ir jos refleksijai šiais laikais – konferencija „Jėzuitai Lietuvoje: tarp kasdienybės ir amžinybės“.

Pranešimuose bus aptarti įdomūs ir dažnai negirdėti jėzuitų istorijos puslapiai, įvairūs šaltiniai, švietimo veikla ir iškalbos mokymas, kasdienis gyvenimas, jėzuitų misijos Lietuvoje refleksija šiais laikais.

PROGRAMA

Spalio 17 d.

9.00–9.30 Dalyvių registracija

9.30–9.50 Sveikinimo žodžiai

1 sesija JĖZUITŲ VEIKLA LIETUVOJE IR JOS ISTORINĖ REFLEKSIJA

9.50–10.10      Justyna Łukaszewska-Haberkowa (Akademia Ignatianum w Krakowie) Paradisus Lithuaniae. Wybitni zakonnicy Towarzystwa Jezusowego działający na Litwie (XVI-XVII w.)

10.10–10.30    Andrea Mariani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Wokół kultury materialnej jezuitów wileńskich. Między ideałem religijnym a tożsamością szlachecką

10.30–10.50    Darius Antanavičius (Lietuvos istorijos institutas) Ne primum postremum fiat, sive de corpore fontium collegii Vilnensis typis vulgandorum

10.50–11.10    Diskusija

11.10–11.40    Kavos pertrauka

2 sesija IŠKALBA IR EDUKACIJA

11.40–12.00    Ona Dilytė-Čiurinskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Privalomoji kūryba jėzuitų kolegijose kaip exercitatio arba meditatio: Kražių rankraščio pavyzdžiai

12.00–12.20    Živilė Nedzinskaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Kražių rankraščio įdomybės: Ludi Camoenales

12.20–12.40    Viktorija Vaitkevičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) Jėzuitų eloquentia perfecta XVIII amžiuje: Jurgio Barščo pamokslai

12.40–13.00    Regina Koženiauskienė (Vilniaus universitetas) Sąmojo užkulas Kražių jėzuitų epigramose

13.00–13.30 Diskusija

13.30–15.00 Pietų pertrauka

3 sesija BENDRUOMENĖS GYVENIMAS

15.00–15.20    Rimvydas Laužikas (Vilniaus universitetas) Vilniaus jėzuitų bendruomenės gastronominės kultūros reikšmės

15.20–15.40    Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas) Draugijos generolo ir LDK piliečių korespondencija Jėzaus Draugijos Romos archyve: asmenys ir temos

15.40–16.00    Brigita Zorkienė (Vilniaus universitetas) Tobulumo kelyje: pokyčiai Lietuvos provincijos jėzuitų naujokų charakteristikose

16.00–16.45 Diskusija, dienos apibendrinimas

17.00 Jėzaus Draugijos Lietuvoje 450 metų jubiliejui skirtos parodos „Didesnei Dievo garbei“  apžiūrėjimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

Spalio 18 d.     

4 sesija ŠALTINIŲ KLAUSIMAI IR JĖZUITIŠKASIS DVASINGUMAS

9.00–9.20        Eugenija Ulčinaitė (Vilniaus universitetas) Sarbievijaus Silviludia: neatsakyti klausimai

9.20–9.40        Kristina Rutkovska (Vilniaus universitetas) Kalbinis DIEVO MOTINOS vaizdas Konstantino Sirvydo postilėje Punktai sakymų

9.40–10.00      Simona Jaskelevičiūtė (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) XVII amžiaus LDK jėzuitų devocinė marijinė raštija

10.00–10.20    Viktorija Staišiūnaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas) Lietuvos jėzuitų himnai Švč. Mergelei Marijai ir šventiesiems: Sarbievijus, Inesas, Mlodzianovskis

10.20–10.40 Diskusija

10.40–11.00 Kavos pertrauka

5 sesija

11.00–11.20    Nijolė Klingaitė-Dasevičienė (Vilniaus universitetas) Pirmieji Kazimiero Kojalavičiaus-Vijūko veikalų leidimai: prarasti, dingę, nežinomi?

11.20–11.40    Danutė Jokimaitytė (Collegium Bobolanum w Warszawie) Mikalojaus Lancicijaus SJ Dvasinių veikalėlių (Opuscula spiritualia) įtaka Vilniaus jėzuitų noviciatui

11.40–12.00    Mintautas Čiurinskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Dar viena Lietuvos jėzuitų silva rerum: XVIII a. vid. užrašų knygelė iš terciato prie Šv. Rapolo bažnyčios Vilniuje

12.00–12.20    Milda Kvizikevičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) Apšvietos epochos atspindžiai Lietuvos jėzuitų kelionių raštijoje

12.20–13.00 Baigiamosios diskusijos, konferencijos apibendrinimas

13.00–14.30 Pietūs

14.30 Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejui skirtos parodos „Unus non sufficit orbis: Vieno pasaulio negana“ apžiūrėjimas Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Organizatorių informacija

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.