2019 10 25

Kun. Gabrielius Satkauskas

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 12, 54–59 „Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“

    Jėzus kalbėjo miniai: „Matydami debesį, kylantį vakaruose, jūs tuoj pat sakote: ‘Ateina lietus’, ir taip atsitinka. Pučiant pietų vėjui, jūs tvirtinate: ‘Bus karšta’, ir taip iš tiesų esti. Veidmainiai! Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės? Kodėl patys nenusprendžiate, kas teisu?
    Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasistenk dar kelyje su juo susitarti, kad jis tavęs kartais nenusitemptų pas teisėją, teisėjas neatiduotų teismo vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą.
    Sakau tau: iš ten neišeisi, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko“.

Skaitiniai E1 (411)

Rom 7, 18–25a: Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno!

Ps 119, 66. 68. 76. 77. 93. 94. P.: Šviesk mane, Viešpatie, savo mokslu.


Komentaro autorius – kun. Gabrielius Satkauskas

Anot Bažnyčios Tėvų, Evangelijoje minimas ieškovas, su kuriuo reikia dar prieš teismą susitarti, turi kelias prasmes. Pirma, tai reiškia velnią, kuris nuolat po žmogaus kojomis kloja nuodėmės jaukus, kad galėtų jį, kaip savo bendrininką nusikaltimuose, laimėti amžinajai kančiai; antra, mūsų ieškovas taip pat yra kiekviena yda ar kitokia bloga praktika. Galiausiai, mūsų ieškovas yra bloga sąžinė, kuri šiame pasaulyje daro mums blogą įtaką, o kitame pasaulyje mus kaltins ir išduos prieš teisėją.

Tad atkreipkime dėmesį į šį ieškovą jau dabar, kol dar esame kelyje pas teisėją, kad galėtume apsisaugoti nuo bet kokių blogų savo veiksmų ir nuo blogojo priešo. Dar daugiau, kol su savo ieškovu dar esame pakeliui pas teisėją, privalome kuo greičiau pasmerkti savo kaltę.

Kas yra toji vyresnybė, pas kurią su ieškovu einama? Ar tai tie teismo vykdytojai, kurie tave veda į teismą? Ne, tas teisėjas, kurio rankoje yra teismo galia ir valdžia – Jėzus Kristus. Per Jį bus atskleistos visos paslaptys ir skirta bausmė už piktus darbus. O teismo vykdytojai, kurie suriš rankas bei kojas ir išmes nusikaltėlį į tamsybes, yra angelai. Laikų pabaigoje jie su ugnimi atsijos pelus nuo grūdų, atskirs geruosius nuo blogųjų.

Kol esame pakeliui į Tėvo namus, privalome kuo skubiau atsiskaityti su ieškovu: nutraukti visus saitus su piktuoju, su šaknimis išrauti savo ydas, išpirkti visas savo neteisybes meilės darbais.