2019 10 27

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Amazonijos sinodas balsavo už kunigystės šventimus vedusiems vyrams

Amazonijos sinodo uždarymo Mišios Šv. Petro bazilikoje.

EPA nuotrauka

Šeštadienio vakare sinodo Amazonijai tėvai absoliučia balsų dauguma priėmė baigiamąjį 33 puslapių dokumentą, balsuodami papunkčiui už kiekvieną iš 120 punktų. Kol kas jis prieinamas tik ispanų kalba, vėliau bus išverstas ir į kitas kalbas. 

Kaip praneša Vatican News, dokumente aptariami ne tik tris savaites trukusio asamblėjo darbo – iš viso šešiolikos generalinių kongregacijų ir darbo grupių – įžvalgos ir siūlymai, bet ir visi Sinodo parengiamieji įvykiai ir dokumentai, pradedant nuo popiežiaus susitikimo su Bažnyčios Amazonijoje autochtonų bendruomenių ir genčių atstovais Puerto Maldonalde 2018 metų pradžioje.

EPA nuotrauka

Vienas kontroversiškiausių dokumento punktų, plačiai diskutuotas žiniasklaidoje, surinko daugiausia Sinodo tėvų balsų prieš (už 128, prieš 41), praneša Catholic News Agency. Tai pasiūlymas teikti kunigystės šventimus gerbiamiems, dorybingiems, vedusiems vyrams viri probati, šitaip sprendžiant kunigų stygių daugelyje regiono vietų. Dokumente pabrėžiama, kad nors celibatas yra Dievo dovana, leidžianti kunigams visiškai pasišvęsti savo tarnystei, legitimi įvairovė nepažeis Bažnyčios vienybės. 

Taip pat dokumente Sinodo tėvai ragina Bažnyčią sustiprinti moterų dalyvavimą pastoracinėse parapijų ir vyskupijų tarybose ir valdyme, o Amazonijoje įsteigti nuolatinį moterų diakonatą, rašoma Catholic News Agency. Vyskupai pastebėjo, kad daugumai vietinių katalikų bendruomenių vadovauja moterys. Šis punktas sulaukė 137 balsų už ir 30 prieš. 

Pasak Vatican News, popiežius įsipareigojo tęsti studijas apie moterų diakonatą pirmųjų amžių Bažnyčioje. Pranciškus kalbėjo, kad moters vaidmuo turi būti stiprinamas, nes šiuo metu į jį per mažai atsižvelgiama perduodant tikėjimą ir išsaugant kultūrą. „Norėčiau tai pabrėžti: mes nepakankamai suvokiame, ką reiškia moteris Bažnyčiai“, – sakė Šventasis Tėvas. 

Amazonijos sinodo uždarymo Mišios Šv. Petro bazilikoje.

EPA nuotrauka

Baigiamasis Sinodo dokumentas neturi Magisteriumo autoriteto, jo išvadas apmąstys ir savo dokumentu pristatys popiežius Pranciškus. 

Parengta pagal Vatican News ir Catholic News Agency informaciją

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.