2020 10 27

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Šv. Ivo Helory – neturtingųjų advokatas

Šv. Ivo. Rogier van der Weyden, apie 1450 m. Wikipedia.org

Šv. Ivo gimė 1253 m. Prancūzijoj, mirė 1303 gegužės 19 d.

Keturiolikmetis šv. Ivo pradėjo studijuoti teisę, filosofiją, teologiją Paryžiuje. Jis savo oficialią darbo karjerą pradėjo Reno mieste (Prancūzija), vėliau – Tregere. 1284 m. buvo įšventintas į kunigus ir klebonavo įvairiuose miesteliuose.

Po keturiolikos klebono tarnystės metų jis sugrįžo pas tėvus ir pašventė visas savo jėgas neturtingiesiems ir prislėgtiesiems, pagelbėdamas jiems pasaulietiniuose ir bažnytiniuose teismuose. Dėl savo asketiškos laikysenos ir energijos, su kuria jis padėjo neturtingiesiems, šv. Ivo vadinamas „Neturtingųjų advokatu“.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Šv. Ivo pavyzdžiu seka Šv. Ivo brolijos nariai, kurie rūpinasi teisėsauga. Ši draugija buvo pasiekusi net Braziliją.

Šv. Ivo kanonizavo 1347 m.  popiežius Klemensas VI.