2019 10 30

Kun. Nerijus Pipiras

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 13, 22–30 „Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“

    Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. 
    Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ 
    Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. 
    Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. 
    Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse…’ O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ 
    Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.

Skaitiniai E1 (420)

Rom 8, 26–30: Mylintiems Dievą viskas išeina į gera

Ps 13, 4–5. 6. P.: Tikiu, Viešpatie, kad tu man gailestingas.


Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Jėzus, mokydamas apie Dangaus Karalystę, keliauja į Jeruzalę. Šią žinią Jis skelbia
miestams ir kaimams. Visais laikais Dangaus Karalystė žmogui asocijuojasi su tam tikru slėpiniu: o kaip ten bus, kas galės tapti josios piliečiais, ar tie išrinktieji bus tik kokio nors siauro rato atstovai, ar galima tikėtis, kad šios Karalystės vartai atsivers visiems?

Įdomus Jėzaus atsakymas. Jis nesako konkretaus skaičiaus, tačiau perspėja, kad
vartai, nors, galbūt ir visiems atsivėrę, yra siauri, ir pro juos praeiti ne taip paprasta.
Kokie tie vartai? Pats Jėzus. Šis atsakymas turėtų mus sugluminti. Dar daugiau sukelti nerimą turėtų Viešpaties pateikiamas palyginimas. Šeimininkas atsikels, užrakins duris, ne visus įleidęs į vidų. Kokia pirmoji mintis? Įvyko nesusipratimas. Šeimininko akys „užmiegotos“, jis nematė. Laukiantieji ims vardinti visas priežastis, pagal kurias jie būtinai turi patekti į vidų. Viešpaties namų vidų. Tačiau atsakymas…. netikėtas „Nepaisant to, kad jums buvo suteikta galimybė, nepaisant to, kad vykdėte įvairius projektus ir žemėje turėjote kokių nors nuopelnų, Aš jūsų nepažįstu.“

Pripažinkime, grėsmingas atsakymas. O kad tokio atsakymo neišgirstume, tereikia tik vieno: keliauti su Kristumi, stengtis Jį pažinti kiekviename gyvenimo kelionės etape. Nemanyti, jog kartą susipažinus su Jėzumi, to užtenka, tačiau nuolat atnaujinti savo santykį su Juo. Dangaus Karalystė – nuostaba. Tad, keliaudami jos link, būkime tam pasirengę. Kelyje sutiksime daug žmonių. Visi jie mums – broliai ir seserys, – bendrakeleiviai visi tikslo link.