2019 10 31

Kun. Nerijus Pipiras

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 13, 31–35 „Nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje“

     Atėjo keli farziejai ir įspėjo Jėzų: „Eik iš čia, pasišalink, nes Erodas nori tave nužudyti“.
    Jis atsakė jiems: „Keliaukite ir pasakykite tam lapei: ‘Štai aš išvarinėju demonus ir gydau šiandien, tai darysiu ir rytoj, o trečią dieną būsiu visa atlikęs. Bet šiandien, ir rytoj, ir poryt aš turiu keliauti – nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje’.
    Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai!
    Štai paliekami jums jūsų namai. Ir aš sakau jums: jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada imkite šaukti: ‘Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu’“

Skaitiniai E1 (422)

Rom 8, 31b–39: Jokie kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje

Ps 109, 21–22. 26–27. 30–31. P.: Išgelbėk mane, Viešpatie, juk tu maloningas.


Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

„Jeruzale, Jeruzale“, – kiekvieną kartą, kai skaitau šiuos Viešpaties žodžius, ištartus besiartinant Jo kančios už kiekvieną iš mūsų valandai, ištartus jau matant miesto panoramą, mąstau, su kokia intonacija Jėzus kalbėjo. Man rodos, kad Jėzus verkė. Verkė ne tik dėl Jeruzalės, bet ir dėl kiekvieno, kuris net ir šiandien nepažįsta išgelbėjimo meto.

Tuose keliuose Jėzaus sakiniuose glūdi visa išganymo istorija. Viešpats įvairiais būdais kalbėjo savo tautai, ją vedė. Ne visada žmogus priėmė šią Dievo iniciatyvą. Turėjo savo planų, savo idėjų. Deja, neįsiklausyti į Viešpatį, palikti Jį vieną reiškia kartumą ir tulžį. Juk didžiausia bėda ne tuomet, kai namus palieka žmonės, bet tuomet, kai juose nelieka vietos Dievui. Tad ar mes atpažinome savo aplankymo metą, ar leidome Viešpačiui ne tik gydyti mūsų žaizdas, bet ir maitinti mus? O gal kaip Erodas stengėmės įtikti ir prisitaikyti prie minios tradicijų ir nuomonės?

Viešpats verkia, žvelgdamas į miestą. Galbūt tame mieste, kuriame Dievui neliko vietos, šiandien gyvename mes? Kokiomis akimis Dievas šiandien gali žvelgti į mane ir mano gyvenimą? Tebus tai klausimas, į kurį vis dar ilgėjančiais rudens vakarais turime atsakyti asmeniškai…