2019 11 05

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Knygos „Pirmieji memografai“ pristatymas Nacionalinėje bibliotekoje

Lapkričio 6 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks rašytojo Petro Palilionio knygos „Pirmieji memografai“ pristatymas. Knygoje skaitytojas susitinka su ryškiomis lietuvių literatūros lauko asmenybėmis: poetais Bernardu Brazdžioniu ir Justinu Marcinkevičiumi bei prozininku Vytautu Volertu. Leidinio pristatyme dalyvaus rašytojai Petras Palilionis, Vytautas Martinkus ir Gediminas Jankus, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. Renginį moderuos Vidmantas Valiušaitis, LNB Informacijos analitikos skyriaus vyriausiasis tyrėjas.

„Pirmieji memografai – dar viena, jau ketvirtoji, poeto Petro Palilionio knyga, kurią galime vadinti „rašytojų įamžinimas raidėmis”, – sako filosofas, prozininkas, literatūros kritikas Vytautas Martinkus. Pasak jo, pagal savitą dokumentinės kūrybos viziją autorius yra išleidęs esė ir pašnekesių rinkinį „Išlikę savimi”, biografinį romaną „Svajojęs gražų gyvenimą”, dokumentinius etiudus „Tautos šauklio aidai”.

„Naujajame darbe tarsi gyvieji su gyvaisiais, dar sykį susitinkame su rašytojo asmeniškai pažinotais poetais Bernardu Brazdžioniu (1907–2002) ir Justinu Marcinkevičiumi (1930–2011), išeivijos prozininku Vytautu Pranu Volertu (1921–2012). Per laiškus, autografus, pirmą kartą skelbiamas nuotraukas, rankraščių fragmentus ir kitas iliustracijas, unikaliais, anot autoriaus, memografais grįžta istorinių personažų vardai ir veidai, didžioji jų meilė Lietuvai bei jos idealams. Ilgai, kruopščiai ruošta knyga galėtų būti pravarti filologams, literatūrinio paveldo tyrinėtojams, mokytojams lituanistams, memuaristiką mėgstantiems skaitytojams, – pristatydamas knygą svarsto akademikas V. Martinkus.

„Malonus kolega, kai viešėjau Lietuvoje, – Petrui Palilioniui, LRS Kauno rašytojų sąjungos pirmininkui, 2000 m. balandžio 1 d. rašė Bernardas Brazdžionis, – užkalbintas dėl tų „Kauno vainikų“, grįžęs į Los Angeles nebebuvau judinamas jokių laiškelių, jokių priminimų, tai ir „užmiršau”, manydamas, kad nebesu reikšmingas, ypač po to, kai pasakiau, kad jokios autobiografijos nebesu linkęs rašyti.

Sąjūdis prasidėjo, kai Ramutė, grįžusi iš minėjimo Maironio muziejuje man parašė paskubinti duoti medžiagą „Kauno vainikams”, kurie jau atiduodami spaudai, ir jie nebegali ilgiau laukti.

Rašau, nurodinėju ir gailiuosi jums tik rūpesčių ir vargų pridaręs. Aš, kaip autorius, tais rūpesčiais tik ir turiu gyventi. O jūs turit turėti kantrybės. Ir visas autorių išdaigas pakęsti.

Kiekvienas turim savo bziką,

Kai kas, galbūt, net ir kelis,

Klika palaiko savo kliką,

Kiekvienas turim savo bziką.

Nors plikas jis, o kaip nepliką

Klika priims jį, tau – užklius.

Kiekvienas turim savo bziką,

Kai kas, galbūt, net ir kelis.

Bernardas Brazdžionis.”

Knygos pratarmėje jos autorius P. Palilionis pastebi: „knygoje neišvengiama akistata su prabėgusiu kalendoriniu laiku, vis dar mus pasišaukiančiu prisiminimais, nuotraukomis, laiškais… Buvusieji be Esančiųjų nieko nereiškia. Tad pabūkime dar kartą su Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus, Vytauto Prano Volerto gyvuoju laiku. Ir su šiais memografais, autoriaus valia pretenduojančiais bent į knyginę atmintį.”

„Pirmųjų memografų“ pristatymas vyks lapkričio 6 d. 17:30 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.