2019 11 05

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Trio „RAMuzika“ primins S. Moniuškos vokalinės muzikos palikimą

Dainininkė Aistė Širvinskaitė, pianistė Rūta Blaškytė ir smuikininkė Miglė Dikšaitienė. Asmeninio archyvo nuotrauka

Lapkričio 10 d. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje vyks trio „RAMuzika“ koncertas „Sapnas prie Vilijos“. Trys puikios atlikėjos – dainininkė Aistė Širvinskaitė, pianistė Rūta Blaškytė ir smuikininkė Miglė Dikšaitienė – atliks programą, kurioje skambės Stanislovo Moniuškos dainos ir Henryko Wieniawskio, Wilhelmo Poppo instrumentiniai kūriniai. Koncertas skiriamas Stanislovo Moniuškos 200-osioms gimimo metinėms.

Stanislovas Moniuška (Stanisław Moniuszko) yra glaudžiai susijęs su Lietuvos sostine. Bene ryškiausius savo muzikos kūrinius kompozitorius parašė Vilniuje, čia praleido 18 aktyvios kūrybos, kultūrinės bei meninės veiklos metų ir paliko ženklių pėdsakų Lietuvos kultūros istorijoje. 

Vilniuje Moniuška sukūrė kantatas lietuviška tematika „Milda“, „Nijolė“, 6 „Namų dainyno“ sąsiuvinius, 4 „Aušros Vartų litanijas“, sceninių kūrinių. Vilniaus miesto rotušėje 1848 m. įvyko garsiausios Moniuškos operos „Halka“ premjera, jis pats kūrinį ir dirigavo. Kompozitorius aktyviai dalyvavo muzikiniame Lietuvos sostinės gyvenime: rengė koncertus, vadovavo savo įkurtai Šv. Cecilijos draugijai, dirigavo Vilniaus miesto teatro orkestrui, rūpinosi natų leidyba, 1840–1842 m. vargonininkavo Šv. Jonų bažnyčioje. 

Svarbiausia Moniuškos kūrybinio palikimo dalis – operos, kantatos, dainos, jų parašė apie 300: pagal žymių lenkų poetų eiles, taip pat ir pagal tekstus prancūzų ir vokiečių kalbomis. Didžioji dalis dainų sudėta į „Namų dainyno“ („Śpiewnik domowy“) sąsiuvinius (iš viso yra dvylika). 

„Namų dainynas“ – labai svarbi Moniuškos kūrybinio palikimo dalis. Tai romansų, maldų, „minčių“ ir tiesiog dainų rinkiniai, kuriais siekta duoti savo tautai muzikinės poetinės medžiagos, vokalinės muzikos kūrinių, skirtų dainuoti asmeninėje aplinkoje gimtąja kalba. Tai buvo paties autoriaus minčių išraiška bei tarnavimo liaudžiai apraiška. 

Koncertą numatyta pradėti viena populiariausių Moniuškos dainų „Vilija“ pagal Adomo Mickevičiaus žodžius. Be įvairių Moniuškos dainų, programoje dar nuskambės šio kompozitoriaus Polonezas fortepijonui es-moll, Henryko Wieniawskio „Legenda“ smuikui ir fortepijonui beiOberekas (Mazurka) G-dur, op. 19 Nr. 1, taip pat Wilhelmo Poppo Parafrazė smuikui ir fortepijonui S. Moniuškos dainos „Verpėja“ („Prząśniczka“) tema.

Kamerinės muzikos koncertas „Sapnas prie Vilijos“ vyks lapkričio 10 d., sekmadienį, 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Kviečiame kartu paminėti Stanislovo Moniuškos 200-ąsias gimimo metines!

LNF informacija

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.