2019 11 08

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 16, 1–8 „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą eikvojąs jo turtą.
    Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: ‘Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu’.
    O tasai tarė sau: ‘Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos’.
    Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: ‘Kiek tu skolingas mano šeimininkui?’ Šis atsakė: ‘Šimtą statinių aliejaus’. Tada jis tarė: ‘Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk: penkiasdešimt’. Paskui klausė kitą: ‘O kiek tu skolingas?’ Anas atsakė: ‘Šimtą saikų kviečių’. Jis tarė: ‘Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt’.
    Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai“.

Skaitiniai E1 (436)

Rom 15, 14–21: Būti pagonims Kristaus Jėzaus tarnu, kad pagonys taptų priimtina atnaša

Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Jėzus pastebi, kad šio pasaulio vaikai yra apsukresni nei šviesos vaikai. Šis pasakojimas skatina mokinius rodyti iniciatyvą ir išmintingai planuoti savo laiką, kad patektų į Dievo karalystę. Iš tiesų čia kalbama apie išmintingą panaudojimą turto, kuris nebetenka reikšmės mirčiai užklupus. Šis pamokymas panašus į ankstesnius, kuriuose Jėzaus ragina duoti išmaldą, kad būtume turtingi pas Dievą, ir krauti turtus danguje, kur nei rūdys, nei kandys neėda.

Posakis „duok savo prievaizdavimo apyskaitą“ dažniausiai suprantamas kaip raginimas būti pasirengusiems Dievo teismui, nes nežinome, kaip ilgai gyvensime. Mirties kontempliacija gali būti geros dvasinės pratybos. Jos gali paskatinti veikti, neeikvojant laiko veltui ir elgiantis praktiškai – tvarkyti savo nuosavybę taip, kad nenukentėtų santykiai su Dievu ir kitais žmonėmis.