2019 11 08

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas

Palaimintasis Jonas Dunsas Škotas buvo žymiausias XIV a. pradžios dėstytojas Kembridžo, Oksfordo ir Paryžiaus universitetuose. Jis ne tik turėjo vieną skvarbiausių protų pasaulio istorijoje, bet taip pat buvo nuolankus mažesnysis brolis ir šv. Pranciškaus sekėjas.

Gimė 1266 metais Škotijoje, airių šeimoje, pirmąjį išsilavinimą gavo iš savo dėdės pranciškono, tėvo Elijo Dunso. 1291 metų kovo 17 dieną Dunsas Škotas buvo įšventintas kunigu. Vėliau jis aštuonerius metus tęsė studijas Paryžiaus ir Oksfordo universitetuose, o 1301 m. pradėjo pats dėstyti Kembridže, o kitąmet ir Sorbone, Paryžiuje.

Grįžęs į Angliją, tėvas Jonas dėstė Oksforde ir ten įgijo daktaro laipsnį. Greitai garsas apie jo genialumą ir dėstymą pasklido užsienyje, tad daugybė studentų iš skirtingų šalių plūdo mokytis pas šį naują mokytoją.

1306 m. tėvas Jonas grįžo į Paryžių ir ten tapo žinomas kaip „Marijos daktaras“. Jis gynė Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo sampratą ir paneigė visus to meto mokytų žmonių prieštaravimus šiai tiesai. 1854 m. popiežius Pijus IX iškilmingai patvirtino šią tėvo Jono gintą doktriną, kuria visada tikėjo eiliniai tikintieji – kad Mergelė Marija nuo pat jos pradėjimo momento buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės dėl Kristaus nuopelnų.

Bažnyčios patvirtinimo antspaudas taip pat buvo padėtas ant tėvo Jono Kristocentrinės doktrinos, kai 1925 metais buvo įvesta Kristaus Karaliaus iškilmė. „Dunsas Škotas, – rašo tėvas Gemelis, – suvokė visatą kaip milžinišką piramidę, pastatytą iš kiekvienos giminės ir rūšies, kylančią aukštyn laipsniškai, žemesnės pakopos susivienijusios savo kilniausia dalimi su aukštesniosiomis. Jėzus Kristus yra kūrinijos kulminacija, viršūnė.“ Todėl, pasak Dunso Škoto, antrasis Švenčiausiosios Trejybės asmuo būtų prisiėmęs žmogiškąją prigimtį netgi tuomet, jeigu Adomas nebūtų nusidėjęs. Kristus atėjo kaip Atpirkėjas dėl to, kad Adomas nusidėjo, tačiau kartu jis yra mylintis visos kūrinijos Karalius.

1307 metais tėvas Jonas buvo išsiųstas į Kelną, kur ir mirė. Paprastai jo mirties data laikoma 1308 m. lapkričio 8 d., bet neseniai atrasti dokumentai rodo, kad jis gyveno šiek tiek ilgiau. 1993 m. popiežius Jonas Paulius II Joną Duns Škotą paskelbė palaimintuoju.

Pagal http://www.franciscan-sfo.org informaciją parengė Monika Midverytė OFS

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.