2019 11 10

Diak. Benas Ulevičius

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio meditacija. Kaip galime įsivaizduoti prisikėlimą?

Pagrindinė šio sekmadienio Evangelijos žinia – Dievas yra gyvųjų, o ne mirusiųjų Dievas. Kalba apie prisikėlimą. Kas – tai, kaip galėtume įsivaizduoti šią slėpiningą tikrovę? Kaip galėtume įsivaizduoti pasaulio atnaujinimą, kurį vaizduoja kūnų prisikėlimas?

Dabartinę ir būsimąją tikrovę galime palyginti kaip grūdą su būsimu augalu: sėkloje tam tikra prasme jau yra visas augalas. Tačiau, jei nesame matę paties augalo, žvelgdami į sėklą vargiai ar gebėsime įsivaizduoti, į ką ji pavirs.

Mums pagelbsti sakramentai – ypač Eucharistija ir Santuoka. Jie yra būsimos, Dievo pripildytos, tikrovės ženklai, išankstinis jos ragavimas. Laukiant, kol jų žymima tikrovė išsilies visa pilnatve.

Diak. dr. Benas Ulevičius – VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas