2019 11 11

Kun. Vladimiras Solovej

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 17, 1–6 „Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: ‘Gailiuosi’, – atleisk jam“

Evangelija (Lk 17, 1–6)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių.
    Taigi sergėkitės! Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir, jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei jis septynis kartus per dieną tau nusižengtų ir septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: ‘Gailiuosi’,– atleisk jam“.
    Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.
    O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’, – tai jis jūsų paklausytų“.

Skaitiniai E1 (441)

Išm 1, 1–7: Tai draugiška žmogui dvasia – išmintis; pasaulyje pilna gi Viešpaties dvasios

Ps 139, 1–3. 4–6. 7–8. 9–10. P.: Amžinybės kely, Viešpatie, būk man vadovas!


Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Apaštalai, būdami akivaizdžiai priblokšti Jėzaus mokymo apie besąlygišką atleidimą, prašė sustiprinti jų tikėjimą. Jėzus neatsako tiesiogiai į jų prašymą, bet ima kalbėti apie neįmanomus dalykus, kaip antai apie šilkmedžio perkėlimą su šaknimis į jūrą. Viešpats moko, kad tokiems neįmanomiems dalykams įvykdyti reikia labai mažo tikėjimo – tokio mažo kaip garstyčios grūdelis. Kristus mus kviečia pasirūpinti tuo tikėjimo minimumu. Tikėjimo? Tai reiškia, ko? Ir kaip juo pasirūpinti?

Pastarojo laikmečio popiežiai šv. Jonas Paulius II, Benediktas XVI, Pranciškus lyg būtų sutarę kalbėjo mums, kas nėra tikėjimas. Tikėjimas – tai ne pasaulėžiūra, ne tiesų, nuorodų, draudimų, įsakymų katalogas; tai ne apeigų ar tradicijų rinkinys. Tai asmeninis, giliausias santykis. Tai asmens susitikimas su Asmeniu. Tai mano susitikimas su Jėzumi. Susitikimas veidu į Veidą. Toks susitikimas sukelia man svarbiausius klausimus ir leidžia išgirsti esminius atsakymus. Toks susitikimas gali viską pakeisti: buvau ligonis ir tapau sveikas, buvau raupsuotas ir jau esu švarus, aklas ir staiga regiu, miręs ir vėl gyvenu. Buvau nusidėjėlis ir tapau… nusidėjėliu, bet Dievo išteisintu.

Jėzus sako, kad pakanka bent tokio susitikimo kaip garstyčios grūdelis. Pasirūpink, kad nė viena diena neprabėgtų be nors ir kelių sekundžių susitikimo su Jėzumi. Nepraleisk kad ir menkiausios, trumpiausios progos pabūti su Jėzumi. Galbūt tai bus trumpa adoracija bažnyčioje pro kurią praeini, ir ji kaip tik šiuo metu yra atidaryta. Galbūt tai bus penkios minutės, praleistos su Dievo Žodžiu. O gal tik Biblijos atvėrimas ir vos vieno sakinio perskaitymas. Galbūt tai yra pusvalandis kasdienio dalyvavimo šv. Mišiose arba trumpas dvasinės šv. Komunijos ilgesio atodūsis.

Jėzus sako: pasirūpink tuo minimumu. Nenuvertink jo, nepražiopsok. Kadangi būtent šis mažmožis, tavo tikėjimo garstyčios grūdelis, leis, kad tavo gyvenime vyktų neįmanomi dalykai.